Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vervolg heideherstel Eerder Achterbroek

14 augustus 2017 | Jantine Wesselink

Plaggen, stobben frezen en de strooisellaag klepelen. Allemaal om de heide in het Eerder Achterboek een handje te helpen. Door de bovenste ‘verrijkte’ bodemlaag te verwijderen, komt de schrale grond aan de oppervlakte. Heide krijgt zo weer de kans te ontkiemen. Dit werk is onderdeel van het PAS-programma van provincie Overijssel. De PAS - Programma Aanpak Stikstof- heeft voor elk Natura 2000 gebied een maatregelenpakket om de effecten van stikstof op natuur te verminderen.

Heideblauwtje

Soortenrijkdom

Hans Gronert coördinator Natuurbeheer Eerde: "Bij het heideveldje achterin het Eerder Achterbroek aan de Brakelweg is vorig jaar een stukje grove dennenbos gekapt. De komende weken gaan we hier verder met het heideherstel. We vergroten hiermee het oppervlak natte en droge heide en de bijbehorende soortenrijkdom op Eerde."

Heide

Isolatie soorten

Het oppervlakte en de kwaliteit van de heide in het Eerder Achterbroek is de afgelopen decennia flink afgenomen. Door het verdwijnen van poelen en natte heide raken amfibieën en reptielen geïsoleerd en verdwijnen locaties voor afzet van hun eitjes.  Deze heideherstelmaatregelen moeten dit tij keren!

Eerde 2020

Natuurmonumenten werkt op Eerde aan een 10-jarenplan om de oude grandeur van het landgoed te herstellen: Eerde 2020. Dit plan wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Provincie Overijssel, Gemeente Ommen en de Europese Unie.

genieten van bloeiende heide

Kom wandelen en genieten van de bloeiende heide in het Eerder Achterbroek! Stop onderweg zeker even bij de Meulenhorst voor een lekker ijsje! 

Naar de wandelroutes

Meulenhorst
2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink