Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vervolg voor aanpak verdroging Oost-Nederland

04 november 2021

Tijdens een symposium op 4 november 2021 ondertekende Natuurmonumenten samen met 66 andere regionale partners in bijzijn van Deltacommissaris Peter Glas de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). In de eerste fase zijn al diverse maatregelen genomen in natuurterreinen van Natuurmonumenten. Voor onze natuurgebieden is het vasthouden van zoet water heel belangrijk in de aanpak van verdroging.

maatregelen Hoge Venterink

Investeren in de toekomst

In de overeenkomst spreken de partners in de Regio Oost af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer in de toekomst. Het Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen binnen de regio leggen 150 miljoen euro in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waarin al geïnvesteerd is in diverse maatregelen om schade door droogte of juist wateroverlast te voorkomen. Niet alleen voor natuur, maar ook voor bijvoorbeeld landbouw, scheepvaart, drinkwatervoorziening en gebouwen.

Symposium ZON 4 november 2021

Symposium ZON 4 november 2021

Betekenis voor de natuur

In de aanpak tegen de verdroging in de natuurgebieden is het van belang dat het water in natte periodes wordt vastgehouden en er zo in droge periodes voldoende water beschikbaar is. In de eerste fase heeft Natuurmonumenten maatregelen kunnen nemen in een aantal beekdalen in Twente (Hoge Venterink, Grevenmaat en de Bloemenbeek) en de bossen op Landgoed Eerde in Salland. Denk hierbij aan het plaatsen van drempels en verstelbare stuwen of het aanbrengen van leemhoudend zand of keileem op de bodem. We zien dat water al langer vastgehouden wordt, de peilen hoger zijn en water vertraagd wordt afgevoerd. De effecten op de natuur moeten in de toekomst gaan blijken.

Water vasthouden op Landgoed Eerde

Water wordt vastgehouden op Landgoed Eerde

Integrale aanpak

We hebben nu binnen onze eigen terreinen maatregelen uitgevoerd. Voor een verdere en betere aanpak van de verdroging is het nodig om een grotere gebiedsgerichte aanpak te kiezen. Samen met andere partijen gaan we in fase 2 werken aan een robuuster watersysteem. Kijk hier voor het persbericht over het symposium en de ondertekening van de bestuursovereenkomst.