Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bijzondere broedvogels in Oldenzaal en omgeving

19 oktober 2021 | Simone Damhof

De Vogelwerkgroep Losser inventariseerde ook dit jaar een groot aantal gebieden rondom Oldenzaal. Het speuren naar bijzondere soorten als ijsvogels en kerkuilen werd beloond met een mooie lijst bijzondere resultaten waarbij de aanwezigheid van de grauwe klauwier toch de kroon op ons werk is.

gele kwikstaart

Groot telgebied

De Vogelwerkgroep Losser heeft een bijzonder groot telgebied. Daarbinnen vallen grote delen van Natuurmonumenten-gebieden; Roderveld, Hakenberg, Egheria, Elfterheurne, Boerskotten, Beerninkholt, Grevenmaat, Arboretum Poort Bulten, Duivelshof, Smoddebos, IJsbaan Losser en Snippert.

Jaarlijks gaan ze op zoek naar zeldzame broedvogels. Voor de gebieden van Natuurmonumenten komt de score van dit jaar uit op zeven soorten en in totaal 87 territoria. Een territorium wordt vastgesteld op basis van een aantal eisen die landelijk door het SOVON zijn opgesteld. Het geeft niet de precieze nestplek weer, maar ongeveer het midden van het gebied waar de oudervogels zich ophouden.

Bijzondere grauwe klauwier als kroon op het werk

De middelste bonte specht doet het weer uitstekend met 63 territoria. En ook de grauwe klauwier is met 8 territoria een topper. Die laatste soort is voor ons boswachters een kroon op ons werk. Door zijn speciale jachttechniek heeft hij veel grote insecten nodig op korte afstand van zijn nest. Broedt hij in ons gebied, dan weten we dat het met het aantal insecten wel in orde is.

Vogels spotten doe je met je oren

De vrijwilligers van de Vogelwerkgroep kunnen aan de verschillende deuntjes horen welke vogel zich ergens bevindt. Zo ontdekten ze ook de dodaars, grote gele kwikstaart,  kortsnavelboomkruiper, roodborsttapuit en zwarte specht. Wij zijn de mensen van de Vogelwerkgroep weer dankbaar voor al hun inspanningen. 

Middelste bonte specht

De middelste bonte specht komt in de bossen rondom Losser en Oldenzaal weer vaak voor.

Simone Damhof
Simone Damhof