Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bossenvisie Twente

13 april 2023 | Simone Damhof

We maakten een visie voor bossen in Twente. Naast de gebiedsgerichte visies ligt er nu ook een toekomstbeeld voor onze bossen. Dat de waarde van de bossen in Twente onbekend is, maakt dat het vaak onderbelicht is. Beheereenheid Salland-Twente vraagt daar aandacht voor.

Bossenvisie Twente

Blik op bossen in Twente

De bossenstrategie van Provincie Overijssel was onder andere een goede basis om te verkennen waar we eiken- haagbeukenbossen en beekbegeleidende bossen kunnen versterken of realiseren. Deze strategie, bestaande natuurvisies en inventarisaties en onderzoeken die decennialang zijn verricht door Henk Koop vormden de basis voor een visie, een toekomstbeeld voor onze bossen.

Bos is meer dan een verzameling bomen

We maakten het visueel door kaarten te maken met onze wensen, ons toekomstbeeld voor de gebieden van Natuurmonumenten in Twente. We kregen inzichten en antwoorden op vragen. Hoe kunnen we de biodiversiteit behouden en misschien zelfs verbeteren? Een bos is immers meer dan een verzameling bomen, het gaat om de totale leefgemeenschap. Welke waarden kennen we in Twente aan de bossen toe? Waar kunnen we oude boskernen versterken? En waar willen we juist geen bos ten gunste van biodiversiteit. 

Afgelopen week deelden we onze visie met vertegenwoordigers van provincie Overijssel, de Bosgroepen, buren, onderzoekers en andere belanghebbenden.  Goed om er samen naar te kijken, dillema’s te bespreken en bovenal om gebruik te maken van elkaars expertise. 

‘Wees trots op het Twentse bos’

Naast bovengenoemde partijen was er bij de start van het project nog een partij betrokken, studenten van de afdeling Creative business van de Hogeschool Saxion brachten in 2021 onze bossen in beeld. De film van de winnende projectgroep delen we graag. 

Bossenvisie Twente

Simone Damhof
Simone Damhof