Ga direct naar inhoud
Nieuws

Houd water langer vast!

07 februari 2023 | Fred Prak

“Houd water langer vast!” Dat is de oproep van de gezamenlijke natuurorganisaties in Overijssel aan de Waterschappen. “Hoewel de behoefte komend voorjaar er zal zijn om de stuwen lager te zetten, zal dat met een vergelijkbare droge zomer als afgelopen jaren negatieve gevolgen hebben voor natuur en landbouw. Neem daarom meer tijd. Houd water langer vast, zo dicht mogelijk bij de plek waar ze als regen is gevallen.

Droge sloot naast maisakker

Vasthouden is belangrijk

Ondanks de regenval tijdens de wintermaanden is de grondwaterstand niet overal voldoende gestegen. “Er zijn grote verschillen: in de gebieden met wateraanvoermogelijkheden zijn de grondwaterstanden hersteld, maar in de omgeving van Ootmarsum ligt de stand nog iets onder gemiddeld en in Enschede zelfs ver onder het gemiddelde. Het vroege voorjaar is een cruciale periode om de sponswerking van de bodem zijn werk te laten doen en het grondwater aan te vullen. Alle reden om de stuwen langer op zomerpeil te houden” 

Water is leven

Voor bomen, planten en dieren is net als voor mensen schoon water cruciaal om te kunnen voortbestaan. Er is simpelweg niet voldoende schoon water voor de natuur. Zeker in tijden van extreme droogte zoals afgelopen jaren: stromende beken vallen droog, venen verdrogen, bomen en heide sterven af. Water wordt in de natte periodes in de herfst en winter te snel naar zee afgevoerd en onvoldoende vastgehouden. Daarnaast is er onzuinig gebruik van grondwater en nemen grondwateronttrekkingen (voor drinkwater en landbouw) toe. Ondanks dat waterschappen en andere overheden maatregelen nemen om de kwaliteit en hoeveelheid water te vergroten, gaat het nog veel te langzaam.

Waterschappen belangrijk voor de natuurDe Waterschappen zijn voor de natuur net zo belangrijk als het Rijk en de provincies. Deze oproep is ook gericht aan alle partijen die met de Waterschapsverkiezingen in maart meedoen. De wens om het peilbeheer aan te passen is weliswaar breed gedragen, maar we hopen dat er meer urgentie gevoeld wordt en tot actie wordt overgegaan. De droge zomers zullen blijvend zijn. Daarom moet in de natte winters veel meer water vastgehouden worden en moeten rivieren en beken de ruimte krijgen om buiten hun oevers te treden. Waar nodig zullen landeigenaren, zoals agrariërs, hiervoor een fatsoenlijke compensatie moeten krijgen mits het peil ook verhoogd wordt. Goed waterbeheer is van belang voor de gehele samenleving.

 

 

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)