Ga direct naar inhoud
Nieuws

Middelste bonte specht in opmars

03 juli 2020 | Simone Damhof

Tientallen tellers van vogelverenigingen in Twente gaan elk jaar op pad om de vogels te inventariseren. Hoe bijzonder dat deze vrijwilligers op geluid vaak de vogel kunnen traceren. Alsof ze ‘zien’ met hun oren. Na het uitwerkingen van alle tellingen ontvangen we uitgebreide verslagen. Dit jaar staat de middelste bonte specht in de spotlights.

middelste bonte specht mibo wiel arets

MIBO

De ‘middelste bonte’ heet in de spreektaal van de vogelaars ‘MIBO’. En hoewel voor veel mensen het geroffel van verschillende spechtensoorten hetzelfde klinkt, is de roffel van de ene spechtensoort echt niet hetzelfde als die van een andere soort.  Het vraagt van de vrijwilligers een luisterend oor en veel ervaring. De MIBO lijkt qua uiterlijk op de grote bonte specht maar is iets kleiner. Witte kop, rode pet en zalmroze 'broek'. De vleugels zijn zwart-wit en hebben een grote witte schoudervlek.

Opwaarts na terugval

De groei was er uit en hier en daar was zelfs sprake van enige teruggang. In 2018 werd het aantal van 292 geldige territoria bereikt en in 2019 waren dat er 355. Maar 2020 overtrof toch nog weer deze aantallen en werden er bijna 400 geldige territoria vastgesteld in Twente. Meer dan 160 territoria vinden we in de gemeente Losser, in de grote oude loofbossen van Egheria, Tankenberg, Paaschberg, Hakenberg, De Riest en het Losserse deel van Singraven.

Dood hout leeft

De middelste bonte specht heeft een grote voorkeur voor oud loofbos, met bomen met ruwe bast, vooral oude eiken. Ook houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot de meeste spechten zoekt de MIBO zijn voedsel vaak op de horizontale en ook wel dunne takken. Na 2000 steeg het aantal middelste bonte spechten. De groei startte in het oosten van Nederland.  De vogelbescherming geeft aan dat dit door het klimaateffect kan komen, warmere voorjaren. Ook het bosbeheer is een belangrijke factor. Dode bomen laten we staan, omgevallen bomen laten we liggen. Dood hout is de levensbron voor een heleboel insecten en schimmels maar biedt ook een nest- en schuilplaats voor vogels en andere kleine dieren.

Simone Damhof
Simone Damhof