Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gebiedsontwikkeling Ockhuizen in Haarzuilens biedt kansen voor natuur

19 mei 2023 | Manita Brunekreef

Natuurmonumenten geeft steun aan de nieuwe plannen van de gemeente voor gebiedsontwikkeling Ockhuizen in Haarzuilens. Een van de onderdelen is de aanleg van een zonnepark. Natuurmonumenten gaat verkennende gesprekken aan om grond beschikbaar te stellen voor het plan direct grenzend aan het landgoed Haarzuilens. Lees verder onder de foto.

Fietsen door landgoed Haarzuilens

Afweging in het belang van natuur

Natuurmonumenten is voorstander voor het opwekken van duurzame energie met zorgvuldige inpassing het landschap. In principe niet in natuurgebieden, maar in deze situatie ziet de organisatie meer voordelen dan nadelen. Zo komt er veel nieuwe natuur in het gebied voor terug. Gradus Lemmen, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten in Utrecht: “Het plan dat nu voorligt is er één met grote voordelen voor de natuur. Op zowel de korte als de lange termijn. Met de ontwikkeling van de zonnevelden komt er zo’n 7 hectare nieuwe natuur bij. Leefgebied voor dieren als de otter en de blauwborst. Ook komt er een ecologische verbinding naar de naastgelegen gebieden. Met deze verbinding hebben kwetsbare planten en dieren een kans om te overleven. Daarnaast worden de zonnevelden ingepast in het landschap en zullen twee nieuwe fiets- en wandelpaden de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied vergroten. Op de lange termijn krijgt het agrarisch gebied waar het zonnepark komt, na de exploitatietermijn van 30 jaar, de bestemming natuur en/of recreatie. Ook dat is een impuls voor de natuur en de biodiversiteit. Als alle partijen deze toezeggingen nakomen, staat Natuurmonumenten positief tegenover dit plan”.

Kritiek omgezet in voordelen

Op eerdere plannen voor het zonnepark was Natuurmonumenten kritisch. Omdat dit, naast het opwekken van energie, geen natuurlijke of recreatieve meerwaarde bood en daarmee geen meerwaarde had voor het gebied. Bij de plannen die nu voorliggen is dat wel het geval. Hiervoor is het nodig dat grond van Natuurmonumenten betrokken wordt bij de ontwikkeling. Dit is geen natuur, maar grond die als landbouwgrond bij een pachter in gebruik is. Met deze extra ruimte is het mogelijk om zowel tijdens de exploitatie van de zonnevelden als daarna een blijvende kwaliteitsverbetering van het gebied te zorgen. “Met de nieuwe bestemming van natuur of recreatie realiseren we op de lange termijn natuurwinst. Ook is het gebied hiermee beter beschermd tegen mogelijke andere ontwikkelingen in de toekomst, zoals woningbouw”, aldus Lemmen.

Opwek duurzame energie

Natuurmonumenten is voorstander van zonne-energie, maar pleit wel voor zorgvuldige locatiekeuze. Wij vinden grootschalige zonneweiden niet passen in natuurgebieden en waardevolle landschappen. In dit specifieke geval zijn de voordelen voor de natuur vele malen groter dan de nadelen. Door mee te werken aan de gebiedsontwikkeling Ockhuizen dragen we bij aan de opwek van duurzame energie, verbetering van de recreatiemogelijkheden en verbetering van de natuur op de lange termijn.

 

Manita
Manita Brunekreef