Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitleg Natuurmonumenten parkeerbijdrage landgoed Haarzuilens

04 maart 2021 | Floor Woortman

De parkeerbijdrage die Natuurmonumenten invoert op de parkeerplaats aan de Thematerweg op landgoed Haarzuilens roept bij sommigen vragen op. We geven hierop graag een toelichting.

scan

Kosten eerlijker verdelen

Even uitwaaien, een flinke wandeling, picknicken of een rondje hardlopen? Iedereen is welkom op landgoed Haarzuilens. Om alle bezoekers zo goed mogelijk te ontvangen, zorgen we dat er wandelpaden, routes, parkeerplaatsen en bankjes langs de paden zijn. Het beheer van deze recreatieve voorzieningen is kostbaar. Daarom vragen we iedereen mee te helpen hieraan bij te dragen. Omdat leden van Natuurmonumenten al bijdragen via hun lidmaatschap, genieten zij voordeel en kunnen gratis parkeren. Met deze parkeerbijdrage helpen ook niet-leden mee. Wel zo eerlijk.

Er wordt gesteld dat Natuurmonumenten de parkeerplaats voor 1 euro heeft overgenomen van de provincie Utrecht. Klopt dat?

In 2000 heeft Natuurmonumenten de landerijen rondom Kasteel de Haar gekocht van baron Thierry van Zuylen van Nyevelt van de Haar. De baron kon met deze inkomsten voorkomen dat het kasteel zou instorten en een start maken met de restauratie. Reden voor Natuurmonumenten was te voorzien in een natuur- en recreatiegebied voor de inwoners van West-Utrecht. In 2018 zijn de laatste recreatiegronden (48 hectare) door Natuurmonumenten aangekocht, de parkeerplaats was daar onderdeel van. Uit de taxatie bleek dat de gronden een negatieve marktwaarde hebben; ze kosten dus meer dan ze opleveren.

Extra inkomsten nodig voor beheer landgoed

Natuurmonumenten heeft sindsdien veel geïnvesteerd in het landgoed. Beheer en onderhoud van een landgoed kost meer dan het oplevert. Dat is altijd al het geval geweest. De subsidie die de provincie en gemeenten hiervoor geeft, helpt om de kosten te dekken, maar is niet toereikend. Gelukkig heeft de provincie Utrecht, samen met een aantal gemeenten, voor de komende drie jaar geld gereserveerd voor het beheer van landgoed Haarzuilens. In deze overeenkomst is o.a. afgesproken dat de partijen samen hun best doen aanvullende financiering te vinden voor het beheer. Natuurmonumenten zorgt voor extra inkomsten door o.a. pacht, verhuur vergaderruimtes en nu ook de parkeerbijdrage. Door eigen inkomsten te genereren kunnen we ervoor zorgen dat landgoed Haarzuilens ook in de toekomst openbaar en toegankelijk blijft. Dat is namelijk wat we willen; een mooi beleefbaar gebied voor inwoners van Utrecht. 

Ondernemers zijn bang dat bezoekers door de parkeerbijdrage wegblijven en inkomsten mislopen. Is dat terecht?

Naar verwachting zal het de komende jaren drukker worden op landgoed Haarzuilens. Natuurmonumenten is momenteel bezig met de aanleg van ‘speelnatuur’ gelegen tegenover de parkeerplaats. Dit zal veel nieuwe bezoekers naar het landgoed trekken en dus ook extra gasten opleveren voor de ondernemers aan de Thematerweg. Daarnaast is het parkeerterrein van Natuurmonumenten voor alle bezoekers van het landgoed. Bezoekers van andere ondernemingen mogen – vanaf nu tegen betaling – gebruik maken van de parkeerplaats, maar de ondernemers kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om zélf parkeergelegenheid aan te bieden voor hun klanten.

Overlast op het parkeerterrein

De afgelopen jaren zijn er regelmatig klachten gekomen van omwonenden en inwoners van het dorp over overlast op de parkeerplaats. Die zullen naar verwachting afnemen aangezien de parkeerplaats opnieuw is ingericht en er permanent cameratoezicht zal zijn. Door sluiting van het parkeerterrein tussen 22.00 - 06:00 uur zal de overlast ’s avonds en ’s nachts naar verwachting een stuk minder zijn. Ook kwamen er regelmatig klachten over kuilen en hobbels op de parkeerplaats. Door de nieuwe bestrating en verharding is dit verholpen. Ten slotte zijn er mindervaliden plekken gecreëerd die eerst nog ontbraken.

Overleg Geertjeshoeve

Natuurmonumenten overlegt al enkele jaren met de ondernemers van de Geertjeshoeve over het onderhoud en beheer van de parkeerplaats. Er is ook vaak gesproken over een financiële vergoeding van de Geertjeshoeve aan Natuurmonumenten. Bezoekers van de Geertjeshoeve parkeren immers niet op hun eigen grond, maar maken gebruik van een voorziening van Natuurmonumenten. De keuze om bezoekers niet op eigen terrein te laten parkeren, hebben de ondernemers zelf gemaakt. Hier is namelijk wel ruimte voor opgenomen in het bestemmingsplan. Sterker nog; in de aankoopakte van de Geertjeshoeve van hun eigen perceel wordt hun eigen parkeerterrein als beoogd gebruik genoemd.  

Al sinds 2018 is de parkeerbijdrage in gesprekken ter sprake gekomen als mogelijkheid voor Natuurmonumenten om aan de benodigde extra financiering te komen. Sinds mei 2020 betrekt Natuurmonumenten de Geertjeshoeve bij het maken van keuzes rondom de invoering van de parkeerbijdrage. Omdat de ondernemers van de Geertjeshoeve het fundamenteel oneens zijn met invoering van de parkeerbijdrage, verloopt dit proces moeizaam. Om de invoering van de parkeerbijdrage zachter te laten landen, heeft Natuurmonumenten meerdere handreikingen gedaan richting de ondernemers van de Geertjeshoeve. 

  • bezoekers kunnen de eerste 30 minuten gratis parkeren zodat er gewoon boodschappen gedaan kunnen worden in de boerderijwinkel;
  • de openingstijden van de parkeerplaats zijn aangepast van zonsopgang tot zonsondergang naar van 6:00 tot 22:00 s avonds, zodat het geen probleem is om ook ’s avonds gasten te ontvangen;
  • ook zijn er voor eigen gebruik en personeel gratis parkeerabonnementen beschikbaar.

Meer weten?

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de parkeerbijdrage bij Natuurmonumenten.

 

FloorWoortman
Floor Woortman