Ga direct naar inhoud

Aanleg Parkbos de Haar

Aan de westzijde van Kasteel de Haar heeft Natuurmonumenten Parkbos de Haar aangelegd.

Aanleg Parkbos de Haar

Een bos, waar je kunt wandelen, struinen en spelen. Dit is een van de laatste mogelijkheden om bij de stad nog een nieuw bos te planten, belangrijk voor de generaties na ons. Een aanwinst voor Utrecht!

Boomplantdagen

Tijdens de boomplantdagen in november 2015 kwamen 15.000 mensen naar landgoed Haarzuilens om een boom te planten in het nieuwe Parkbos de Haar. Maar liefst 70.000 bomen gingen de grond in!

Luister naar bijzondere verhalen van de boomplanters in dit filmpje van de boomplantdag.

Boomplantdag Parkbos de Haar

Ontwerp van het parkbos

Het ontwerp voor het parkbos is geïnspireerd op het oorspronkelijke ontwerp voor het park bij het kasteel. De befaamde tuinarchitect Hendrik Copijn ontwierp daarvoor een romantisch park in Engelse landschapsstijl. Het nieuwe parkbos sluit landschappelijk aan bij het bestaande kasteelpark, dat niet openbaar toegankelijk is. Twee lanen verbinden het oude met het nieuwe gedeelte.

Zo ziet het parkbos er in de toekomst uit

Samen met omgeving

In het ontwerp is rekening gehouden met ideeën en wensen van de toekomstige gebruikers. Via een ideeënbus op de website hebben we mensen uitgenodigd om mee te denken en ideeën in te sturen. Een aantal ideeën kon direct meegenomen worden in het definitieve ontwerp. Zoals speelse elementen voor kinderen als stapstenen en struinpaadjes, grote vijvers en veel variatie in bomen en struiken. Ook planten we fruitbomen waar straks iedereen de vruchten van kan plukken.

Op de jaarlijkse landgoeddag hebben we aan de kinderen gevraagd wat zij het liefst in een bos willen doen. Er werd druk geknipt, gekleurd en geplakt. "Als we maar hutten kunnen bouwen", luidde het advies. Hier gaan we zeker rekening mee houden door bijvoorbeeld takken te laten liggen.

Samenwerking en financiering

Vrienden van landgoed Haarzuilens

Dankzij de steun van de Vrienden van landgoed Haarzuilens hebben we veel werk kunnen verzetten op het landgoed. Met het aanplanten van kleine boomgroepen (de voor het landgoed zeer typerende clumps) stonden zij aan de wieg van het nieuwe parkbos. Ook voor het beheer en bescherming van het gebied in de toekomst zijn de Vrienden van landgoed Haarzuilens hard nodig. Samen met de Vrienden denken we na over de mogelijkheden op het landgoed. En als echte vrienden ontvangen ze speciale uitnodigingen en krijgen ze rechtstreeks van de boswachters te horen wat er allemaal gebeurt op het landgoed. 

Wil je ook bijdragen aan behoud en ontwikkeling van landgoed Haarzuilens? Meld je dan hier aan als lid

Betrokken partijen

De plannen voor Parkbos de Haar zijn ontwikkeld in opdracht van de Stuurgroep Recreatie om de Stad: bestaande uit o.a. provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Recreatie Midden Nederland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze Stuurgroep heeft zich flink ingespannen om, ondanks de bezuinigingen van de rijksoverheid, toch de recreatiegebieden rondom Utrecht te realiseren. Er is een oplossing gevonden en er is geld beschikbaar voor een sobere basisaanleg van het parkbos.

Financiering landgoed Haarzuilens

In 2000 is landgoed Haarzuilens voor de toekomst veiliggesteld. Door een unieke overeenkomst tussen de baron, Natuurmonumenten, toenmalig ministerie van LNV,  ministerie van OCW en de provincie Utrecht kon zowel de restauratie van Kasteel de Haar gefinancierd worden als gestart worden met de ontwikkeling van het landgoed tot een mooi natuur- en recreatiegebied bij de stad. Ook de Nationale Postcode Loterij droeg financieel bij aan de aankoop van het landgoed.