Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen staatsvrije vrijeschool op Hackfort

01 april 2019 | Anouk Ballot

De komst van een staatsvrije vrijeschool op landgoed Hackfort is van de baan. Natuurmonumenten constateert dat het niet mogelijk is om een dergelijk project te starten op het erf van de voormalige boerderij aan de Beckenstraat 1, Vierakker.

Historische boerderij aan Beckenstraat 1, Vierakker op Hackfort

Initiatiefnemer Bouwen met Mensen klopte in 2013 bij Natuurmonumenten aan met het idee van deze staatsvrije vrijeschool. In die tijd werkte de natuurorganisatie met het waterschap aan het inrichten van de Baakse Beek en omvorming van de landerijen eromheen tot waterbergingsgebied. Het boerenbedrijf aan de Beckenstraat zou in het kader van dit proces verhuizen.

Geen overeenstemming bereikt

Projectontwikkelaar Bouwen met Mensen en Natuurmonumenten kwamen vervolgens met elkaar in gesprek om de mogelijkheid te onderzoeken om het idee van Bouwen met Mensen voor een staatsvrije vrijeschool uit te werken op het voormalig boerenerf op Hackfort. Natuurmonumenten heeft uiteindelijk echter moeten vaststellen dat over een aantal wezenlijke punten in het plan van Bouwen met Mensen geen overeenstemming kon worden bereikt. Zo kon geen passende invulling worden gegeven aan zaken als de verkeersbewegingen, het parkeren en was er weerstand bij de directe buren tegen de komst van een school.

Passende bestemming

Natuurmonumenten gaat starten met het zoeken naar een nieuwe passende bestemming voor Beckenstraat 1 en denkt aan het bouwen van enkele woningen. Ontwikkeling van het erf is nodig als kostendrager voor de sloop en sanering van het huidige erf en als economische drager voor de instandhouding van landgoed Hackfort met o.a. kasteel, watermolen, historische boerderijen, lanen en houtwallen. De organisatie belegt half april een avond om hierover met de omgeving in gesprek te gaan.

Lees ook dit artikel>> in De Stentor hierover

Anouk Ballot
Anouk Ballot