Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote lijnen bepaald voor de toekomst van Hackfort

27 november 2020 | Anouk Ballot

Bewoners, buren, vrijwilligers en andere belangstellenden kwamen vrijdagmiddag 18 september naar het beheerkantoor van Natuurmonumenten aan de Baakseweg voor een presentatie van de concept-landgoedvisie voor Hackfort.

Boswachters in gesprek over de toekomstvisie van Hackfort

Deze visie voor Hackfort moet richting geven aan het beheer van de vele (monumentale) gebouwen, landerijen, recreatie, natuur en waterhuishouding in de periode tot 2040.

Dromen toetsen

“In de landgoedvisie staan geen concrete maatregelen, het gaat om de grote lijnen”, legt gebiedsmanager Udo Hassefras uit, als de eerste groep zich heeft gemeld. “We willen hun vragen beantwoorden, ideeën uitwisselen en dromen die ze hebben. We merkten dat als mensen in het verleden met ideeën kwamen, dat er voor Hackfort geen duidelijke visie lag om die ideeën aan te toetsen.”

Samen op weg naar duurzamere landbouw

Wonen, werken en recreëren vormen de pijlers in de toekomstvisie. Wonen op Hackfort heeft al een hele tijd de aandacht, maar dat wil Natuurmonumenten in de nabije toekomst verder uitbouwen en ook rond het thema werken, met name in de agrarische sector, gebeurt al veel op het ogenblik. De boeren die werken op het landgoed worden uiteraard meegenomen in het proces, dat moet leiden tot duurzamere landbouw. Om het kasteel en de kern van het landgoed beter beleefbaar te maken, is al veel gebeurd de laatste jaren. Tijdens een grondige restauratie zijn luxe vakantiesuites gerealiseerd in het kasteel en is er een betere parkeerplaats neergelegd.

Droogte funest voor lanen

“Naast de genoemde pijlers heeft het behoud en herstel van de cultuurhistorische elementen, zoals houtwallen en lanen, hoge prioriteit. De droogte was hier al langer een factor maar de problemen zijn met de laatste droge, hete zomers toegenomen. We willen nadrukkelijk aan de slag met het aanpassen van het watersysteem in dit gebied.”, aldus Udo.

>>De CONCEPT-VISIE vindt u HIER

Anouk Ballot
Anouk Ballot