Ga direct naar inhoud
Nieuws

In gesprek met de boswachters over landgoed Hackfort

12 september 2022 | Anouk Ballot

Een extra snoeironde voor beuken die lijden onder de droogte, het planten van struweel, wensen voor meer water vasthouden en het herbestemmen van vrijgekomen bebouwing… Landgoed Hackfort is volop in beweging. Boswachters van Natuurmonumenten beheereenheid Achterhoek nodigen geïnteresseerden uit de omgeving van landgoed Hackfort van harte uit om over dergelijke onderwerpen in gesprek te gaan op de inloopmiddag op vrijdag 23 september.

Omwonenden in gesprek met boswachters over de toekomst van landgoed Hackfort

Visie voor het landgoed

Hackfort is een levendig landgoed met alle boerderijen, het kasteel, vrijwilligers, bewoners, bezoekers en de horeca. Hier wordt gewoond, gewerkt, geleefd en gerecreëerd.

De grote lijn voor het beheren en het behouden van Hackfort heeft Natuurmonumenten vastgelegd in de Landgoedvisie Hackfort (2020). Natuurlijk komen er kansen en uitdagingen voorbij waar de boswachters op in spelen, zoals de enorme droogte, die gevolgen hebben voor het (dagelijkse) beheer. Daarmee is ook het beheren van de vele gebouwen, bossen, wandelpaden, graslanden en cultuurhistorische elementen als lanen en houtwallen altijd dynamisch.

In gesprek met de boswachters

Hackfort is geliefd bij velen en de betrokkenheid bij het landgoed is groot. Wie meer wil weten over de uitdagingen van en keuzes bij het beheren van het landgoed, vragen heeft en in gesprek wil met boswachters, is op vrijdagmiddag 23 september van harte welkom op het Beheerkantoor aan de Baakseweg 1a, Vorden. Onderwerpen kunnen gaan over het opknappen van lanen, landbouw op het landgoed, water vasthouden, beheren van boerenerven en cultuurhistorie.

Meer informatie over en aanmelden voor de Inloopmiddag vind je >>HIER.

Anouk Ballot
Anouk Ballot