Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maaisel op akkers voor bodemleven en tegen droogte

06 april 2023 | Jantine Wesselink

Op de akkers van landgoed Hackfort heeft Natuurmonumenten maaisel opgebracht. Dat beurde met een trekker en een meststrooier op percelen aan de Rondweg en de Riethuisweg in Vorden en aan de Okhorstweg in Wichmond. Deze methode zorgt voor een rijk bodemleven én een bodem die beter bestand is tegen droogte.

maaisel opbrengen op akkers Hackfort

Gebiedseigen maaisel

“Het opgebrachte maaisel is hoofdzakelijk gras van de wegen en paden op ons landgoed. Het heeft enkele maanden in een depot gelegen. Na wat draaibeurten is de vertering op gang gekomen. Een goed moment om het nu te verwerken”, zegt Guus Ebenau, gebiedsboswachter op Hackfort.

Dubbelvoordeel

“Doel van deze manier van werken is dat we een grote boost geven aan het bodemleven. Want een gezonde bodem zorgt natuurlijk voor een mooie oogst. Een product dat we anders betaald hadden moeten afvoeren, is nu van groot nut,” vervolgt Ebenau. De bodemstructuur en het organische stofgehalte in de bodem verbetert bovendien, waardoor de bodem beter vocht kan vasthouden. Heel fijn in tijden van droogte.

klaproos gerst henk frons

Klaproos tussen de gerst

Goudgeel gewas

Op twee van de vijf percelen komt een combinatie van graan en erwten en op de overige drie gaat zomergerst groeien. Het gewas kan als veevoer dienen voor agrarische bedrijven op het landgoed.

Bezoekers van het landgoed genieten in ze zomer van een goudgeel gewas. Dat ook nog eens goed is voor de biodiversiteit. Denk aan akkerbloemen en akkervogels. Knalrode klaprozen en hemelsblauwe korenbloemen. Geelgorzen laten hun mooie lied horen en patrijzen scharrelen langs de akkerranden.

Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Landbouw en natuur. Kunnen ze elkaar ondersteunen in oplossingen voor het stikstofprobleem én de aanpak van klimaatproblemen als droogte en de slechte waterkwaliteit? Die hangen namelijk nauw samen. Boeren en boswachters zijn meer en meer partners in het natuurbeheer. Dit klinkt mooi. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Lees meer >>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink