Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitleg van de boswachter op Hackfort

03 januari 2020 | Anouk Ballot

Op zaterdagochtend 11 januari 2020 geeft de boswachter uitleg over enkele uitgevoerde en geplande werkzaamheden in diverse bospercelen op Hackfort. Zo werkt Natuurmonumenten hier aan een natuurlijker bosontwikkeling. Bent u geïnteresseerd en heeft u vragen hierover aan de boswachter, dan bent u van harte welkom. We verzamelen om 9:30 uur bij de parkeerplaats bij Vakantiehuisjes Aan ’t Hackfort. Vanaf deze locatie maken we een rondje langs enkele percelen. Meewandelen is kosteloos. We horen graag of u erbij bent; aanmelden via Natuurmonumenten Achterhoek: [email protected].

Uitleg van de boswachter op landgoed Hackfort

Stikstof en verdroging

Er is genoeg over te horen de laatste maanden: stikstof, waar de natuur veel last van heeft. Ook spelen zaken als verdroging. De boswachters zetten al jaren alle zeilen bij om te zorgen voor natuurlijker bosontwikkeling en om de diversiteit in de natuur te ondersteunen. Dat gaat niet zonder onderhoud. Daarnaast verwijderen we invasieve exoten en plegen we regelmatig onderhoud  aan houtwallen en singels, om zo cultuurhistorische elementen te onderhouden. Dat is bovendien gunstig voor insecten en vogels.

Maatwerk in het bos

Eens in de zoveel jaar, gemiddeld 6 jaar, is een perceel aan de beurt. Of er iets gaat gebeuren en wat, is maatwerk en wordt zorgvuldig gepland. Ondanks de vooraankondigingen wordt de boswachter of aannemer vaak pas aangesproken door bezoekers op het moment dat de werkzaamheden al in volle gang zijn. De kans op onbegrip is op zo’n moment groter. En dat is zonde. Vandaar dat we geïnteresseerden van harte uitnodigen voor een rondje over Hackfort.

Ruimte voor eiken

Ook op Hackfort voeren we boswerkzaamheden uit ten gunste van de bosontwikkeling en de biodiversiteit. De komende winter zijn enkele percelen nog aan de beurt. Hier krijgen zogenaamde ‘toekomst’-bomen, vooral de aanwezige inlandse eiken, meer ruimte en we maken ruimte om gewenste soorten als linde, zoete kers en haagbeuk, in het bos te brengen.

We horen graag of je van deze uitnodiging gebruik maakt via [email protected]

Anouk Ballot
Anouk Ballot