Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verval voorkomen op historische erven

25 juni 2024 | Anouk Ballot

Op landgoed Hackfort staan 2 voormalige agrarische erven leeg. De processen om te komen tot een nieuwe invulling van deze historische erven lopen. Vooruitlopend hierop gaan er wat werkzaamheden plaatsvinden om verder verval te voorkomen of verloedering tegen te gaan.

Langdurige herbestemmingsprocedures leiden tot verval, zoals hier op de Beckenstraat

Wind- en waterdicht maken Boshuisweg 3, Vierakker

Het middelpunt van het erf aan de Boshuisweg is boerderij ‘t Makkink met haar prachtige rijksmonumentale voorgevel. Op dit erf gaan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de boerderij. Dit staat volledig los van de herontwikkeling van het erf. Als eigenaar van dit monument willen wij en hebben wij de verplichting om verder verval van deze boerderij te voorkomen. De firma Oolthuis gaat aan de slag om de boerderij wind- en waterdicht te maken. Zo brengen ze dakbeschot aan, wordt verrot hout vervangen en wordt het geheel weer dichtgelegd met pannen. Naar verwachting duurt dit werk 4 tot 6 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wind- en waterdicht maken is hard nodig

Saneren en slopen diverse opstallen Beckenstraat 1, Vierakker

De Beckenstraat staat door omstandigheden al langer leeg, lees HIER meer over de achtergrond. De slechte staat van het erf is velen een doorn in het oog. Om nog verdere verloedering te voorkomen en omwille van de veiligheid wil Natuurmonumenten de vervallen gebouwen saneren en slopen. Het betreft saneren en de sloop van de ligboxenstal, jongveestal, kapschuur, kuilvoerplaten en overtallige erfverharding. De boerderij en naastgelegen schuur blijven behouden. Firma Langezaal uit Haaksbergen gaat deze klus klaren. Op korte termijn worden bouwhekken geplaatst en het bouwterrein ingericht.

Langdurige Raad van State procedure

Voor het erf aan de Beckenstraat loopt er nog een Raad van State procedure. Er is tot op heden nog geen zittingsdatum bekend. Natuurmonumenten is lange tijd afwachtend – al ruim 2 jaar – geweest op uitspraak van de Raad van State, maar gaat nu niet langer wachten met saneren en slopen. Er wordt de komende periode alleen gesaneerd en gesloopt. Er wordt nog niet gestart met de bouw van de twee woningen. Daarvoor wachten we het besluit van de Raad van State af. Wel treffen we momenteel voorbereidingen om de boerderij en de schuur casco op te knappen.

Afsluiten Beckenstraat

Als er voor de werkzaamheden zwaar verkeer over de Beckenstraat zal rijden is Firma Langezaal genoodzaakt de Beckenstraat tijdelijk af te sluiten in verband met de veiligheid. Ook hier langs fietsen of wandelen is dan niet mogelijk. Op welk moment dat is en voor hoe lang, zal Firma Langezaal ter plekke aangeven.

Ligboxenstal, jongveestal en kuilvoerplaten worden gesaneerd

Maatregelen voor fauna

Op deze beide erven komen natuurlijk dieren voor. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat dieren, zoals de huismus, vleermuis en kerkuil, mogelijk negatieve effecten zouden kunnen ervaren van de werkzaamheden hebben we al enige tijd geleden mitigerende maatregelen getroffen. We hebben gezorgd voor vervangende plekken om te broeden of zich te vestigen. Daarna zijn de gebouwen ongeschikt gemaakt. Hiervoor hebben we ook een ontheffing verleend gekregen van de Provincie Gelderland. Tijdens de saneer- en sloopwerkzaamheden blijft een ecoloog betrokken om hierop te monitoren, zodat er tijdens de werkzaamheden geen kans is om dieren te verstoren.

Anouk Ballot
Anouk Ballot