Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ecohydrologisch onderzoek Polders het Oosterland en Lappenvoort van start

17 december 2020 | Hanne-Wil Kievitsbosch

De polders het Oosterland en Lappenvoort liggen in het gebied van de benedenloop van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied bestaat in totaal uit vier polders: Glimmermade, Glimmer polder, het Oosterland en Lappenvoort die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om van de polders weer een natuurlijk functionerend systeem te maken gaan de provincies Groningen en Drenthe het gebied opnieuw inrichten.

Lappenvoort

Beide provincies doen dit in samenwerking met de gebiedspartners waterschap Hunze & Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Tynaarlo en gemeente Groningen. De provincies hebben Prolander als uitvoeringsorganisatie de opdracht gegeven om een systeemanalyse op te stellen die dient als basis voor het concept inrichtingsplan. In de systeemanalyse worden de verschillende eigenschappen van het gebied in beeld gebracht, zoals de hoogteverschillen en de samenstelling van de bodem. Het streven is dat het eerste concept van het inrichtingsplan eind 2021 klaar is.

Grondboringen

De eerste stap van de analyse is een ecohydrologisch onderzoek, waarin de samenhang tussen flora, fauna, de bodem en de waterhuishouding in dit gebied wordt onderzocht. Met grondboringen wordt de bodemopbouw inzichtelijk. Deze boringen vinden plaats op 9, 10 en 11 december. Mogelijk zie je medewerkers van Arcadis aan het werk in het veld. De inzichten uit de boringen worden in de systeemanalyse gecombineerd met reeds bestaande gegevens om een beter beeld van het gebied te krijgen. Uit het onderzoek zal naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van het gebied. Na het onderzoek betrekt Prolander in het komende jaar de verschillende stakeholders, grondeigenaren en bewoners bij het proces, om samen te komen tot een inrichtingsplan voor het gebied.

Via de website en nieuwsbrief Meer in Balans houdt Prolander geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied. Via het inschrijfformulier kun je je zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Heb je vragen? Neem dan contact op via [email protected] of 0592-365097.

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe