Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Opruimactie zorgt voor een fraaier Langenboom

03 november 2016 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten en buurtbewoners schonen bosrand op

Opruimactie zorgt voor een fraaier Langenboom

<p>Samen in gesprek én samen aan de slag</p>
<p>Reeds in november 2015 werd aangekondigd dat Natuurmonumenten met de inwoners van Langenboom in gesprek wilde, in december 2015 was het zover. In de Wis vond een breed opgezette bespreking plaats met de buurt. Daarop volgde een veldbezoek in mei 2016 en in september vond er nog een bos-excursie plaats.</p>
<p>Zaterdag 29 oktober stroopte een groep omwonenden en boswachters de mouwen op en begon men aan de grote opknapbeurt. Door de verrommelde en overwoekerende struiken- en bomengroei aan de bosrand te verwijderen, is er nu ruimte voor nieuwe aanplant waar vogels en kleine zoogdieren op af zullen komen.</p>
<h3>Zwerfafval en woekerende tuinplanten</h3>
<p>Tegelijkertijd werd langs het voetbalveld ook grote opruiming te houden. Flessen, stenen, blikken en zelfs autobanden werden aangetroffen. Exotische (tuin)planten evenals ongewenste struiken zoals de vogelkers werden verwijderd. Er kwamen machines op rupsbanden aan te pas om de gewenste situatie te bereiken. Omdat de omvang zelfs erger was dan verwacht, zal men nog een dag extra nodig hebben om de klus te klaren.</p>
<p>Aan de bosrand heeft men nu een open zicht op het bos en op de lege strook onder de lange rij inlandse eiken plant Natuurmonumenten nog besdragende struiken, die voedsel bieden voor vogels. Als tegenprestatie houden de buurtbewoners het vrije stukje grond netjes. En natuurlijk zal vanaf nu geen afval, ook geen groenafval gestort mogen worden. De buurtbewoners krijgen bericht hoe het verder gaat.</p>
<p>Zowel de omwonenden als Natuurmonumenten zijn blij met het eerste resultaat. Langenboom is weer een stukje fraaier geworden, zeker voor de buurtbewoners van de Wis en de vele wandelaars over het pad van de Berkenlaan naar de Kogelberg. </p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd