Ga direct naar inhoud
Nieuws

Deel wandel- en fietspaden Hulshorsterzand weer open

13 juli 2023 | Manita Brunekreef

Natuurmonumenten geeft in het broedseizoen rust en ruimte aan broedende vogels op het Hulshorsterzand. Dit is vooral belangrijk voor op de grond broedende soorten, zoals de veldleeuwerik, boomleeuwerik, tapuit en nachtzwaluw. Hiervoor zijn wandel- en fietspaden verlegd of tijdelijk afgesloten op en rond het Hulshorsterzand en de omliggende heide en bos. Vanaf half juli gaan de afgesloten gebieden gefaseerd weer open.

Hulshorsterzand afgesloten in het broedseizoen

* UPDATE: Vanaf 21 augustus zijn alle wandel- en fietspaden op en rond het Hulshorsterzand weer toegankelijk. Wandelaars zijn weer van harte welkom op de gemarkeerde paden op en rond het stuifzand.

Wandelpaden gefaseerd weer toegankelijk

“Het broedseizoen loopt van half maart tot in september. Vanaf half juli kijken we waar de jonge vogels zijn uitgevlogen en welke paden dus weer open kunnen voor wandelaars en fietsers,” legt Remko van Rosmalen uit. Van Rosmalen is ecoloog bij de beheereenheid Noordwest Veluwe. “In de afgelopen periode hebben we geïnventariseerd waar nog jonge vogels zijn. Een deel van de paden houden we nu nog even gesloten, omdat daar nog vogels op het nest zitten. Sommige vogels broeden nu eenmaal later in het seizoen, zoals de nachtzwaluw.”

Beleef het Hulshorsterzand 

Klik hier voor een actueel overzicht van de toegankelijke wandel- en fietspaden. Wil je grenzeloos genieten van het Hulshorsterzand? Wandelroutes zoals de Stuifzand- en heidewandeling rond het Hulshorsterzand en Wisselende landschappen rond het Hulshorsterzand zijn het hele jaar door toegankelijk.

Recreatiezonering Gelderland

Natuurmonumenten sloot dit jaar voor het eerst een groot aantal paden op en rond het Hulshorsterzand tijdens het broedseizoen. Deze maatregel komt voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe van Provincie Gelderland. Dit plan is samen met bewoners, recreanten, ondernemers en natuurbeheerders opgesteld om meer balans tussen natuur en recreatie te krijgen. Dit is nodig, want de natuurkwaliteit staat onder druk door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring. Hierdoor verdwijnen plant- en diersoorten. Om de Veluwse natuur sterker te maken, worden natuurherstelprogramma’s ontwikkeld. Ook krijgen vogels de ruimte tijdens het broedseizoen, zoals nu op het Hulshorsterzand. Dit is vooral belangrijk voor vogels die op de grond nestelen, zoals de tapuit, boom- en veldleeuwerik en de nachtzwaluw. Van Rosmalen: “Deze nesten zijn vaak zó onopvallend, dat je onbedoeld te dichtbij komt, met als gevolg dat de overlevingskans van jonge vogels drastisch afneemt.”

 

Manita
Manita Brunekreef