Wandelen

Wandelroute Leuvenumse Bossen bij Ermelo

Wandelen

Wandelroute Leuvenumse Bossen bij Ermelo

Gevarieerde wandelroute langs de Leuvenumse beek en door de bossen. Bewonder de oude, statige beuken en let op de vogels. Misschien flitst er een ijsvogel of zwarte specht voorbij. Drink na afloop een kopje koffie bij De Zwarte Boer.

De wandelroute door de Leuvenumse Bossen maakt onderdeel uit van de 165 km lange, Lange Afstands Wandelroute (LAW) Dwars door Gelderland.

Vanaf de parkeerplaats aan de Poolseweg sla je linksaf over het wildrooster, daarna volg je de blauwe paaltjes.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Poolseweg
  • Poolseweg, 3852PW Ermelo (GD)
  • Voer 3852 PW Ermelo in je navigatiesysteem in of neem vanaf de A28 afslag 13 Harderwijk-Lelystad, dan de N302 richting Elspeet-Apeldoorn. Na 4 km eerste afslag linksaf nemen richting Leuvenum-Elspeet; de parkeerplaats is na ruim 2 km. aan de linkerkant, na hotel het Roode Koper. Als je niet naar Hotel Het Roode Koper gaat, dan daar ook niet parkeren. Vanaf de A1 afslag Kootwijk nemen en over de N302 richting Harderwijk; op de rotonde Nieuw Milligen rechtdoor richting Harderwijk; na 8 km rechtsaf richting Leuvenum-Staverden; voorbij hotel de Zwarte Boer 1e onverharde weg rechtsaf is de parkeerplaats.

Praktisch

De route

 Startpunt

1Grote zoogdieren

In de Leuvenumse Bossen leven veel grote zoogdieren. De dieren kunnen zich vrij over de Veluwe bewegen, wat soms voor problemen zorgt. Vooral zwijnen willen wel eens schade aanbrengen aan landbouwgewassen. Boeren ontvangen daarvoor compensatie vanuit de provincie. Ook aanrijdingen van zwijnen en herten komen voor helaas. Natuurorganisaties hebben als taak de natuur te beschermen en daarom proberen we de wilde zwijnen zoveel mogelijk in de bossen te houden. Wildroosters en rasters helpen hierbij. 

Wildrooster
Grote zoogdieren

2Reeën

Het weitje genaamd De Koekoek hoorde vroeger bij een park rond het theehuis van de familie Van Limburg-Stirum. Dit theehuis is nu hotel Het Roode Koper, terwijl het park grotendeels natuurgebied is geworden. Het open weitje is aantrekkelijk voor wilde dieren. Tegen de ochtend en avond kun je er met wat geluk reeën zien. Deze eten graag van de kruiden tussen het gras en aan de bladknoppen langs de bosrand.

Reeënweitje
Reeën

3Rijk bos

In het bos langs de Leuvenumse Beek staan veel loofbomen. Beuken en eiken gedijen hier goed omdat de bodem wat natter en lemiger is. De leemdeeltjes zijn hier in het verleden afgezet door de beek, die toen nog geregeld overstroomde of haar loop veranderde.Natuurmonumenten wil de Leuvenumse Beek op enkele plaatsen opnieuw de ruimte geven om te kronkelen en te overstromen. Hierdoor zullen beek en loofbos op den duur aan natuurlijkheid winnen, waardoor goede leefmogelijkheden ontstaan voor allerlei bijzondere planten, insecten, broedvogels en zoogdieren.

Rijk bos
Rijk bos

4Heldere beek

Het witte huisje bij de waterval heeft een gevelsteen van een watermolen die in 1865 werd afgebroken. Voor die tijd moeten er wel negen papiermolens langs de Leuvenumse Beek hebben gestaan. Om genoeg water met de juiste snelheid voor de schoepenraden van die fabriekjes te verkrijgen, is de beekloop destijds aanzienlijk verlegd. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de beek weer haar oorspronkelijke loop te geven. De beek mag weer buiten haar oevers treden. Dat betekent vooral in de wintermaanden vaak overstromingen.

Heldere beek
Heldere beek

5Zandscherm

De hoge, steile wal aan de linkerkant is in het verleden aangelegd om huizen, beek en bouwland te beschermen tegen het stuifzand. De mensen plantten daarvoor een dichte haag aan van bomen en struiken, eventueel aangevuld met een kleine wal van zand en aarde. Tegen deze hindernis kwam het stuivende zand tot rust, waardoor de wal vanzelf aangroeide. In de luwte van de ruim drie meter hoge wand bleef een strook van zeker honderd meter breed gevrijwaard van stuifzand. Je wandelt er nog steeds heerlijk beschut.

6Arm bos

Je wandelt nu door een ander type bos. De bodem bestaat uit een dikke laag stuifzand en bevat maar weinig voedingsstoffen. De boomsoort die hier het meeste voorkomt is de grove den. In de ondergroei staan planten als kraaiheide, bosbes en vossenbes. Voor dieren is dit bos minder interessant dan het loofbos bij de beek, al zullen ze hier in de zomer graag wat vossenbessen en bosbessen komen smikkelen. In het voorjaar is een zwijn al lang blij als hij hier weer wat fris groen blad van de bosbes vindt.

Arm bos
Arm bos

7Terug naar de beek

Aan de heuvels in het gebied kun je goed merken dat dit vroeger allemaal stuifzand was. Tot zo’n honderd jaar geleden was het stuivende zand een ware gesel voor deze streek. Pas door grootschalige bosaanplant in de twintigste eeuw werd de woeste grond beteugeld. Op arme grond zoals hier konden eigenlijk alleen maar grove dennen worden aangeplant. Dichter bij de beek is de grond een stuk voedselrijker. Daar is zelfs een tuin aangelegd. In de buurt van het huidige hotel Het Roode Koper zie je bijvoorbeeld rododendrons.

Je bent bijna aan het eind van de route gekomen. We hopen dat je fijn gewandeld hebt! Graag tot ziens bij een van de routes van Natuurmonumenten.

Leuvenumse bossen

Wat wij hier doen

Ruimte voor zand en heide

Natuurmonumenten houdt de Leuvenumse bossen al ruim honderd jaar in topconditie. Zonder maatregelen zouden de heide en de stuifzandgebieden dichtgroeien met bos. Met schapen zorgen we dat het landschap open blijft. In het bos krijgen de oorspronkelijke bomen de ruimte. Zo zorgen we voor ideale omstandigheden voor de planten en dieren die hier thuishoren. En natuurlijk denken we ook aan de bezoekers. We leggen paden en parkeerplaatsen aan, zetten bankjes neer en zorgen voor informatie.

Help mee de natuur te beschermen
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.