Lionserpolder

Nieuws uit Lionserpolder

 • Boer Tjalling Rodenhuis Friesland - Martin van Lokven
  08 juni 2021 | Angelique Aerts

  Friese boer Rodenhuis 'Overal en altijd aan weidevogels denken'

  Zijn vader was razend toen hij als boerenjongen per ongeluk een gruttonest beschadigde. Nu houdt boer Tjalling Rodenhuis bij alles wat hij doet rekening met weidevogels.

 • Hesensermeer2021
  24 februari 2021 | Hanneke Wijnja

  Lionserpolder: herstel van oude luister

  Het voorjaar staat voor de deur. De eerste grutto’s zijn al gezien en de weidevogelgebieden in de Greidhoeke liggen klaar voor het broedseizoen. In de Lionserpolder is juist de laatste hand gelegd aan het herstellen van een middeleeuws binnenmeer – het Hesensermeer. Samen met de provincie, natuurcoöperatie Baarderadeel en omringende boeren heeft Natuurmonumenten een grote plas-dras gecreëerd om de weidevogels een warm welkom te geven. Boer Tjalling Rodenhuis kijkt ongeduldig uit naar hun komst.

 • Wandelen in de Lionserpolder
  19 augustus 2020 | Hanneke Wijnja

  Wandel tijdens Open Monumentendag door de Lionserpolder

  Wandel op zaterdag 12 september met schrijver Jeroen Wiersma mee over het oeroude kerkpad dat dwars door de Lionserpolder loopt en de historische dorpjes Jorwerd en Lions met elkaar verbindt.

 • Wandelen met de boswachter: grutto's kijken
  01 mei 2019 | Hanneke Wijnja

  Ze zijn er weer: weidevogels in de Lionserpolder!

  Het is topdrukte in onze weidevogelgebieden! Er wordt door vele soorten (weide)vogels gebaltst en gebroed en de territoria worden vurig verdedigd. De eerste kuikens van de kievit zijn al uit hun ei gekropen. Het is zaak voor alle vogels hun broedsel te beschermen tegen bruine kiekendief of zwarte kraai die graag een eitje of kuikentje lusten. Mooie luchtacrobatiek en schijnaanvallen met luid alarmgeroep vullen het luchtruim boven de weilanden.

 • Greppel plasdras op Skrok. De vegetatiegroei in de greppels steekt duidelijk af tegen het bloemrijke grasland naast de greppels.
  24 september 2018 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelbeheer: voldoende insecten op het juiste moment

  Een belangrijke factor die van invloed is op het broedsucces van weidevogels is het aantal insecten voor de kuikens. Insecten komen af op bloeiende planten. Een belangrijke voorwaarde is dus de aanwezigheid en de bloei van bloemen op het moment dat het nodig is.

 • vondsten Ijzertijd Lionserpolder
  20 juni 2018 | Natuurmonumenten

  IJzertijd-bewoning ontdekt in Lionserpolder

  In natuurgebied de Lionserpolder ten zuidwesten van Leeuwarden is een unieke vondst gedaan: een huisplaats uit de late IJzertijd.

 • Wandelen in de Lionserpolder
  14 juni 2018 | Hanneke Wijnja

  Viltworkshops in de Lionserpolder

  In juli organiseren beeldend kunstenaars Truus Huijbregts en Cora Jongsma in samenwerking met Natuurmonumenten een aantal viltworkshops waarbij het landschap van de Lionserpolder als inspiratiebron centraal staat.

 • Broedresultaten weidevogels
  15 december 2017 | Hanneke Wijnja

  Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

  Het inventarisatierapport met de broedresultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is beschikbaar. Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic.

 • Eieren Skrok
  24 augustus 2017 | Hanneke Wijnja

  Broedresultaten Greidhoeke bekend: 2017 goed weidevogeljaar

  Het broedseizoen van de weidevogels is voorbij. De kuikens zijn vliegvlug en in onze graslanden wordt weer volop gemaaid. Dat betekent dat we de balans konden opmaken. En die pakt voor de Friese Greidhoeke gelukkig gunstig uit!

 • Skrins weidevogelgebieden
  18 maart 2015 | Hanneke Wijnja

  Natuurmonumenten presenteert gezamenlijke natuurvisie Greidhoeke

  Benieuwd naar de natuurvisie die Natuurmonumenten samen met de omgeving heeft opgesteld voor de Greidhoeke? Op 1 april 2015 ben je 's avonds van harte welkom bij de slotpresentatie in Easterein.

 • logo