Natuurgebied

Lionserpolder

Bezoekersinformatie

Welkom in de Lionserpolder

Vanaf het Jabikspaad dat dwars door de Lionserpolder loopt, zijn de weidevogels perfect te bewonderen.

Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Lionserpolder

Over het gebied

De Lionserpolder gelegen tussen Jorwerd en Lions is voor een deel in beheer bij Natuurmonumenten. Op het andere deel vindt particulier natuurbeheer plaats door boeren. De laagst gelegen percelen zijn in bezit van Natuurmonumenten. Dit zijn de meest aantrekkelijke plaatsen voor weidevogels. Het gebied is door de overheid aangewezen als vogelreservaat. Met jullie steun kunnen we in samenwerking met de boeren deze polder nóg natuurvriendelijker inrichten. Waar mogelijk verhogen we het waterpeil verder. Dat zorgt voor een rijker bodemleven, waar vervolgens veel vogels zich tegoed aan kunnen doen.

Oorverdovend schouwspel

In het natte deel van het gebied zoeken lepelaar, scholekster en smient hun voedsel. Net als in Skrok en Skrins maken de grutto, tureluur en veldleeuwerik elkaar het hof in het voorjaar. Vooral de veldleeuwerik komt in het gebied nog massaal voor. Overal in het gebied kun je de prachtige zang van dit steeds zeldzamer wordende vogeltje nog horen.

Kom kijken

In het najaar kun je vaak kemphanen, goudplevieren en ganzen zien in de Lionserpolder. Door de polder lopen oude kreken en in de percelen zijn de oude greppelpatronen van vroeger nog te herkennen. Daarnaast zijn er nog restanten van terpen zichtbaar. De openheid en weidsheid maken dit gebied uitermate geschikt voor weidevogels. Het is dan ook zeker de moeite waard de Lionserpolder eens te bezoeken!

Lionserpolder

Nieuws van de boswachter