Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Lionserpolder

Jabikspaad

Welkom in de Lionserpolder

Vanaf het Jabikspaad dat dwars door de Lionserpolder loopt, zijn de weidevogels in het voorjaar perfect te bewonderen. De oude kreken en onregelmatige, hobbelige percelen getuigen nog van de invloed van de zee en de boeren die in de eeuwen daarna de polder hebben ontgonnen en bewerkt.

Simon de Winter
Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Lionserpolder
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  De Lionserpolder ligt tussen de Friese dorpen Jorwert en Lions en is voor een deel in beheer bij Natuurmonumenten. Op het andere deel vindt particulier natuurbeheer plaats door boeren. Met de steun van onze leden richten we in samenwerking met de boeren deze polder nóg natuurvriendelijker in. Inmiddels is de waterhuishouding in het gebied grondig aangepakt en het waterpeil flink verhoogd. Dat zorgt voor een rijker bodemleven, waar vervolgens veel vogels zich tegoed aan kunnen doen.

  Oorverdovend schouwspel

  Net als op Skrok en Skrins maken de grutto, tureluur en veldleeuwerik elkaar in het voorjaar het hof in de Lionserpolder. Vooral de veldleeuwerik komt hier nog massaal voor. Overal in het gebied kun je de prachtige zang van dit steeds zeldzamer wordende vogeltje nog horen. In het natte deel van het gebied zoeken lepelaar, scholekster en smient hun voedsel.

  Kom kijken

  In het najaar kun je vaak kemphanen, goudplevieren en ganzen zien in de Lionserpolder. Door de polder lopen oude kreken en in de percelen zijn de oude greppelpatronen van vroeger nog te herkennen. Daarnaast zijn er nog restanten van terpen zichtbaar. De openheid en weidsheid maken dit gebied uitermate geschikt voor weidevogels. Het is dan ook zeker de moeite waard de Lionserpolder eens te bezoeken!

  Lente in de Greidhoeke!

  Weidevogels vinden wat ze zoeken in de Greidhoeke: een uitgestrekt leefgebied met veel voedsel en rust. Door goede samenwerking tussen vooral boeren en boswachters en een groeiend aantal initiatieven kunnen we dit Friese weidevogellandschap samen de komende jaren nóg verder brengen.

  Lees verder

  Weidevogelseizoen 2022 gemiddeld, dus niet goed genoeg

  De broedresultaten van 2022 in de hele provincie voor de vier weidevogelsoorten grutto, kievit, scholekster en tureluur in één overzicht gepresenteerd.

  Lees verder

  De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied

  Een leesbaar boek over een prachtige Friese streek waar natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Het toont aan wat we verloren hebben maar vooral ook wat er nog wél is.

  Bestel dit boek

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Praktisch

  Lionserpolder

  Nieuws van de boswachter