Natuurgebied

Skrok

Skrok

Welkom op Skrok

Skrok is een weidevogelgebied in Friesland, waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplaats voor talloze weidevogels.

Simon de Winter
Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Skrok
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Vanuit de hut kun je weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich vogels in de plas. In het voorjaar rusten er soms honderden grutto's en in het najaar wordt Swyns bezet door grote aantallen smienten, wintertalingen en slobeenden.

  Voedsel- en rustgebied

  Natuurmonumenten houdt het laaggelegen weiland nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

  Help de grutto beschermen

  Negentig procent van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto's met meer dan 60% af. In Friese natuurgebieden zoals Skrok, Skrins en de Lionserpolder voelt deze bedreigde weidevogels zich nog thuis. Dit soort gebieden zijn onmisbaar voor het behoud van deze soort.

  Steun Natuurmonumenten

  Natuurmonumenten doet er alles aan om deze bijzondere verschijning te behouden. Met jouw steun slagen we er beter in de natte weidegebieden gezond en vitaal te houden.

  Historisch slecht broedseizoen voor de Friese weidevogels

  De broedresultaten van 2020 in de hele provincie voor de vier weidevogels grutto, kievit, scholekster en tureluur in één overzicht gepresenteerd.

  Lees verder

  Vlog: Op Skrok met boswachter Sander

  We stalkten boswachter Sander met een camera bij alles wat hij dagelijks zoal doet in het veld. In vier vlogs praat hij over zijn werk en de (weide)vogels maar ook over het beheer en de uitdagingen waar we voor staan in de Friese weidevogelgebieden.

  Kijk mee

  De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied

  Een leesbaar boek over een prachtige Friese streek waar natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Het toont aan wat we verloren hebben maar vooral ook wat er nog wél is.

  Bestel dit boek
  Skrok

  De mooiste routes

 • Fietsen

  Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder

  Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden, en geniet van de vele vogels en prachtige vergezichten.

  • 32.26 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Verkennen

  Skrok

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo