Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Skrok

Skries

Welkom op Skrok

Skrok is een weidevogelgebied in de Friese Greidhoeke, waar je het oude, kruidenrijke greppeltjesland nog volop terug ziet. De natte graslanden vol bloemen en insecten bieden in het voorjaar een perfecte broedplaats aan talloze weidevogels.

Simon de Winter
Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Skrok
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Vanuit deze hut kun je weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich vogels in de plas. In het voorjaar - zoals nu - rusten en fourageren er soms honderden grutto's!

  Voedsel- en rustgebied

  Natuurmonumenten houdt Skrok nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

  Help de grutto beschermen

  Negentig procent van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto's met meer dan 60% af. In Friese natuurgebieden zoals Skrok, Skrins en de Lionserpolder voelt deze bedreigde weidevogels zich nog thuis. Dit soort gebieden zijn onmisbaar voor het behoud van deze soort.

  Help ons de Friese natuur te beschermen!

  Natuurmonumenten doet er alles aan om deze bijzondere verschijning te behouden. Met jouw steun slagen we er beter in de natte, kruidenrijke weidegebieden te onderhouden.  

  Nat en vervolgens droog broedseizoen leidt tot veel kuikens

  We praten graag over het weer. Misschien is dat omdat het vaak voor verrassingen zorgt, en van grote invloed is op de natuur. In 2022 droeg het in de Greidhoeke ook behoorlijk bij aan grote aantallen vliegvlugge weidevogelkuikens!

  Lees verder

  Tjalling Rodenhuis: 'Overal en altijd aan weidevogels denken'

  De liefde voor weidevogels heeft hij van zijn vader geërfd; bij alles dat hij doet houdt Tjalling rekening met de grutto, kievit, tureluur en alle andere weidevogels. Een portret van een bevlogen Friese boer.

  Lees verder

  Vlog: Op Skrok met boswachter Sander

  We stalkten boswachter Sander met een camera bij alles wat hij dagelijks zoal doet in het veld. In vier vlogs praat hij over zijn werk en de (weide)vogels maar ook over het beheer en de uitdagingen waar we voor staan in de Friese weidevogelgebieden.

  Kijk mee

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Praktisch

  Verkennen

  Skrok

  Nieuws van de boswachter

  Skrok

  Wat wij hier doen

  Samen natuurinclusief

  De Greidhoeke is een oeroud Friese weidevogellandschap, gevormd door boeren en natuur, tussen de steden Leeuwarden, Sneek en Bolsward in. Samen met boeren werken we hier aan natuurinclusieve landbouw met voldoende ruimte voor vogels, insecten en bloemen. Hoe meer geschikte ruimte voor weidevogels, des te meer kans op broedsucces en des te weerbaarder de soort uiteindelijk wordt. We streven daarom naar een Greidhoeke met een robuust kerngebied bestaande uit onze reservaten Skrok, Skrins en de Lionserpolder, met direct daaromheen natte, bloemrijke weilanden. Daar spelen de lokale boeren een onmisbare rol in.

  Lees meer