Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Skrok

Skries

Welkom op Skrok

Skrok is een weidevogelgebied in de Friese Greidhoeke, waar je het oude, kruidenrijke greppeltjesland nog volop terug ziet. De natte graslanden vol bloemen en insecten bieden in het voorjaar een perfecte broedplaats aan talloze weidevogels.

Meer over Skrok

Over het gebied

Aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Vanuit deze hut kun je weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich vogels in de plas. In het voorjaar - zoals nu - rusten en fourageren er soms honderden grutto's!

Voedsel- en rustgebied

Natuurmonumenten houdt Skrok nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

Help de grutto beschermen

Negentig procent van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto's met meer dan 60% af. In Friese natuurgebieden zoals Skrok, Skrins en de Lionserpolder voelt deze bedreigde weidevogels zich nog thuis. Dit soort gebieden zijn onmisbaar voor het behoud van deze soort.

Help ons de Friese natuur te beschermen!

Natuurmonumenten doet er alles aan om deze bijzondere verschijning te behouden. Met jouw steun slagen we er beter in de natte, kruidenrijke weidegebieden te onderhouden.  

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Skrok

Nieuws

Direct naar

Skrok

Wat wij hier doen

Samen natuurinclusief

De Greidhoeke is een oeroud Friese weidevogellandschap, gevormd door boeren en natuur, tussen de steden Leeuwarden, Sneek en Bolsward in. Samen met boeren werken we hier aan natuurinclusieve landbouw met voldoende ruimte voor vogels, insecten en bloemen. Hoe meer geschikte ruimte voor weidevogels, des te meer kans op broedsucces en des te weerbaarder de soort uiteindelijk wordt. We streven daarom naar een Greidhoeke met een robuust kerngebied bestaande uit onze reservaten Skrok, Skrins en de Lionserpolder, met direct daaromheen natte, bloemrijke weilanden. Daar spelen de lokale boeren een onmisbare rol in.