Beweiding op Skrins

Welkom op Skrins

Skrins is een weidevogelgebied in de Greidhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden. Het oude cultuurlandschap met de slootjes, greppels en bolle percelen is een toevluchtsoord voor vele trek- en weidevogels. In het voorjaar bieden de bloemrijke graslanden voldoende voedsel en beschutting voor onder andere grutto, kievit en tureluur om er te broeden.

Simon de Winter
Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Skrins
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Ieder jaar broedt er een kleine kolonie visdiefjes en kluten op Skrins. Het gebied staat echter vooral bekend om de enorme aantallen grutto's, kieviten en tureluurs die er elk jaar broeden. Honderden paartjes van deze soorten bevolken de bloemrijke weilanden in het voorjaar en maken er een enorm leven. Vanuit de vogelkijkhut, maar ook vanaf de weg kun je genieten van dit schitterende schouwspel. Groenpootruiters, witgatjes, oeverlopers, kemphanen en bontbekplevieren laten zich bij de plas voor de hut zien. Net als smient, bergeend, slobeend en wintertaling. Neem je verrekijker mee en geniet van de bonte verzameling vogels.

  Waterpeil verhogen

  Om meer eenden en steltlopers te trekken heeft Natuurmonumenten het gebied natter gemaakt door het waterpeil te verhogen. Ook wordt vanaf januari tot en met mei een deel van het gebied onder water gezet. Dit trekt in de winter grote aantallen ganzen aan. Daarnaast profiteren duizenden goudplevieren hiervan. Het is dus ook in de winter absoluut de moeite waard het gebied te bezoeken. Vervolgens strijken vanaf maart de eerste grutto's en andere broedvogels neer bij dit natte gebied om te foerageren en te rusten.

  Skrins

  Uitzicht Skrins

  Middelzee

  Skrins ligt in een ingepolderde geul van de Middelzee, een oude middeleeuwse zeearm. Het gebied bestaat uit natte greppels en bolle akkers, de zogeheten "bargerechjes". Op sommige plekken komt nog altijd zout water aan de oppervlakte. Deze kwel voedt op Skrins bijzondere planten als schorrezoutgras en goudknopje. Bij de plas van Skrins staan planten als zilte schijnspurrie en melkkruid. Skrins vormt een natuurlijke verbinding met Skrok en ligt vlakij de Lionserpolder, twee andere weidevogelgebieden van Natuurmonumenten. Samen vormen ze de Greidhoeke. Er is een gemarkeerde fietsroute uitgezet die de gebieden met elkaar verbindt.

  Weidevogelbroedseizoen 2021 bijzonder succesvol!

  De broedresultaten van 2021 in de hele provincie voor de vier weidevogelsoorten grutto, kievit, scholekster en tureluur in één overzicht gepresenteerd.

  Lees verder

  Tjalling Rodenhuis: 'Overal en altijd aan weidevogels denken'

  De liefde voor weidevogels heeft hij van zijn vader geërfd; bij alles dat hij doet houdt Tjalling rekening met de grutto, kievit, tureluur en alle andere weidevogels. Een portret van een bevlogen Friese boer.

  Lees meer

  Vlog: Op Skrok met boswachter Sander

  We stalkten boswachter Sander met een camera bij alles wat hij dagelijks zoal doet in het veld. In vier vlogs praat hij over zijn werk en de (weide)vogels maar ook over het beheer en de uitdagingen waar we voor staan in de Friese weidevogelgebieden.

  Kijk mee!
  Skrins

  De mooiste routes

 • Fietsen

  Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder

  Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden, en geniet van de vele vogels en prachtige vergezichten.

  • 32.26 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Praktisch

  Verkennen

  Skrins

  Nieuws van de boswachter

  logo