Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Natuurgebied

Skrins

Skrins

Welkom in Skrins

Skrins is een weidevogelgebied in het Westen van Friesland. Het is een ’save-haven’ voor vele trek- en weidevogels. In het voorjaar bieden de bloemrijke graslanden voldoende voedsel en rust om er te broeden.

Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Skrins

Over het gebied

Skrins is een weidevogelgebied in het Westen van Friesland. Het is een ’save-haven’ voor vele trek- en weidevogels. In het voorjaar bieden de bloemrijke graslanden voldoende voedsel en rust om er te broeden.

Ieder jaar broedt een kleine kolonie visdiefjes en kluten in dit weidevogelreservaat. Maar het gebied staat vooral bekend om de enorme aantallen grutto's, kieviten, veldleeuweriken en tureluurs die er elk jaar broeden. Honderden paartjes van deze soorten bevolken de bloemrijke weilanden in het voorjaar en maken er een enorm leven. De rammelende hazen zijn deze tijd ook in groten getale te bewonderen. Vanuit de vogelkijkhut, maar ook vanaf de weg kunt u genieten van dit schitterende schouwspel. Groenpootruiters, witgatjes, oeverlopers, kemphanen en bontbekplevieren laten zich bij de plas voor de hut zien. Net als smient, bergeend, slobeend en wintertaling.

Waterpeil verhogen

Om meer eenden en steltlopers te trekken heeft Natuurmonumenten het gebied natter gemaakt door het waterpeil te verhogen. Ook wordt vanaf januari tot en met mei een deel van het gebied onder water gezet. Dit trekt in de winter enorme aantallen ganzen aan. Daarnaast profiteren duizenden goudplevieren hiervan. Het is dus ook in de winter absoluut de moeite waard het gebied te bezoeken. Vervolgens strijken vanaf maart de eerste grutto's en andere broedvogels neer bij dit natte gebied om te foerageren en te rusten. Ga mee op een van onze vroege vogelexcursies. Kijk voor het actuele programma-aanbod in de activiteitenkalender.

Uitzicht Skrins

Middelzee

Skrins ligt in een ingepolderde geul van de Middelzee, een oude middeleeuwse zeearm. Het gebied bestaat uit natte weiden en bolle akkers, de zogeheten "bargerechjes". Hier komt nog altijd zoutig water aan de oppervlakte. Deze ‘kwel’ voedt in Skrins bijzondere planten als schorrezoutgras en goudknopje. Bij de plas van Skrins staan planten als zilte schijnspurrie en melkkruid. Skrins vormt een natuurlijke verbinding met Skrok en ligt vlakij de Lionserpolder, twee andere gebieden van Natuurmonumenten. Samen vormen ze de Greidhoeke. Er is een gemarkeerde fietsroute uitgezet die de gebieden met elkaar verbindt.

Bezoekersinformatie

Verkennen

UitkijktorenHinnaard, Vogelkijkhut Skrins.
Skrins

Nieuws van de boswachter