Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vlog: Op Skrok met boswachter Sander

27 mei 2020 | Hanneke Wijnja

Omdat dit jaar alle excursies moesten worden geannuleerd bedachten we een alternatieve manier om mensen het voorjaar in de Friese weidevogelgebieden te laten beleven. We stalkten boswachter Sander met een camera bij alles wat hij dagelijks zoal doet in het veld. In vier vlogs praat hij over zijn werk en de (weide)vogels maar ook over het beheer en de uitdagingen waar we voor staan.

Vlog boswachter Sander

Fries weidevogellandschap

Alle filmpjes spelen zich af op Skrok, een oud, greppelrijk weidelandschap in de Greidhoeke, Zuid-West Friesland. Onderwerpen die voorbij komen zijn de droogte en de invloed er van op de weidevogels, de broedvogeltellingen die tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd en het verweiden van de koeien inclusief het plaatsen van nestbeschermers. Ook is een aflevering gewijd aan het cameraonderzoek naar nestpredatie wat dit jaar plaats vindt op Skrok.

Alle vlogs van boswachter Sander zijn terug te zien op de Facebookpagina Natuurmonumenten Friesland

Spring op de fiets!

Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke en geniet van de vele vogels en prachtige vergezichten. Onderweg kom je langs de drie weidevogelgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja