Skrok

Nieuws uit Skrok

 • Scholekster kuiken
  31 oktober 2022 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelseizoen 2022 gemiddeld, maar dat is niet meer genoeg

  Het broedseizoen van de weidevogels afgelopen voorjaar in Friesland verliep over het geheel bekeken iets bovengemiddeld. Uiteindelijk bleken er provinciebreed echter niet genoeg gruttokuikens opgegroeid te zijn om de soort in stand te kunnen houden. Dat bleek maandagmiddag tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2022 – Weidevogels in Fryslân.

 • Skrins 2022
  17 juni 2022 | Hanneke Wijnja

  Nat en vervolgens droog weidevogelbroedseizoen leidt in de Greidhoeke tot veel kuikens

  Nederlanders praten graag over het weer. Misschien is dat omdat het altijd weer voor verrassingen zorgt, en van grote invloed is op de natuur. Dit jaar droeg het in de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten Skrok, Skrins en de Lionserpolder ook behoorlijk bij aan grote aantallen vliegvlugge weidevogelkuikens!

 • Grutto
  21 februari 2022 | Hanneke Wijnja

  De grutto's zijn er vroeg bij in Friesland

  We verwonderden ons over het feit dat de veldleeuweriken al enkele weken aan het zingen zijn. Vervolgens ging de eerste kievit 'oer de wjuk' en als klap op de vuurpijl werd vorige week - op maandag 14 februari - de eerste officiële Friese grutto gesignaleerd op Skrok. Nog nooit eerder werd die zó vroeg in het seizoen gezien.

 • Grutto kuikens
  13 oktober 2021 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelbroedseizoen 2021 Friesland bijzonder succesvol!

  Donderdagmiddag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het 'Jaarbericht 2021 – Weidevogels in Fryslân' traditiegetrouw overhandigd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. Dit provincie-brede overzicht van de broedresultaten toont aan dat we mogen terugkijken op een zeer succesvol broedseizoen voor de weidevogels!

 • Greidhoeke Skrok 2021
  07 juni 2021 | Hanneke Wijnja

  Kletsnat voorjaar lijkt weidevogels niet te deren

  Zo droog het vorig jaar was, zo nat is het momenteel in de weidevogelgebieden. Dat is mooi, want het levert volle greppels, kleurrijke graslanden en wormen dicht aan de oppervlakte op. Genoeg voedsel dus voor de weidevogels en hun kuikens. Echter is het niet alleen nat, maar was het tot twee weken geleden ook steeds behoorlijk koud. Kou levert de nodige uitdagingen op voor de vogels.

 • grutto-skrok
  08 april 2021 | Hanneke Wijnja

  Skrok: mozaïek voor weidevogels

  De lente is begonnen en het hart van menig vogelwachter, boer en boswachter klopt wat sneller nu er weer baltsende weidevogels boven de ‘greide’ buitelen. Op het hooggelegen Skrok zijn alle stuwen gesloten om het water vast te houden, zijn de broedvogeltellingen gestart en staan de camera’s al weer bij de eerste kievitsnesten. Gerard van Asselt is mozaïekregisseur voor de agrarische natuurvereniging De Greidhoeke die zich samen met vijf andere ANV’s verenigd heeft in het agrarisch collectief Westergo. Hij bezoekt deze dagen regelmatig het beheerkantoor van Natuurmonumenten.

 • Kievit kuikens
  22 maart 2021 | Hanneke Wijnja

  Digitale ledenbijeenkomst: Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit?

  Op woensdagavond 7 april organiseert de Friese Ledencommissie een digitale ledenbijeenkomst met een boeiende presentatie over biodiversiteit door Koos Biesmeijer. Koos is wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden en bestuurslid van Natuurmonumenten.

 • Kievitsnest_Skrok
  10 december 2020 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelbroedseizoen 2020 in de Greidhoeke

  Al sinds mensenheugenis weten vele soorten weidevogels de Greidhoeke te vinden om er te broeden en hun kuikens groot te brengen. Natuurmonumenten beheert er de drie weidevogelgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder, gezamenlijk goed voor zo'n 350 hectare oud boerenland. “Afgelopen jaar was in velerlei opzichten bijzonder”, zegt Simon de Winter, boswachter van de gebieden.

 • Grutto
  23 oktober 2020 | Hanneke Wijnja

  Historisch slecht broedseizoen voor de Friese weidevogels

  Ieder voorjaar spannen duizenden vrijwilligers en professionals zich in om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. De organisaties die deze tellingen (laten) uitvoeren, brengen hun gegevens jaarlijks samen in één overzicht; het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. Het nieuwste exemplaar werd vrijdagmiddag 23 oktober overhandigd aan de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland.

 • Vlog boswachter Sander
  27 mei 2020 | Hanneke Wijnja

  Vlog: Op Skrok met boswachter Sander

  Omdat dit jaar alle excursies moesten worden geannuleerd bedachten we een alternatieve manier om mensen het voorjaar in de Friese weidevogelgebieden te laten beleven. We stalkten boswachter Sander met een camera bij alles wat hij dagelijks zoal doet in het veld. In vier vlogs praat hij over zijn werk en de (weide)vogels maar ook over het beheer en de uitdagingen waar we voor staan.

 • logo