Ga direct naar inhoud
Skrok

Nieuws uit Skrok

 • 30 oktober 2023 | Hanneke Wijnja

  Overlevingskans gruttokuikens in Friesland nog te laag

  Jaarlijks vliegen er in Friesland gemiddeld te weinig gruttokuikens uit om de populatie in stand te houden. Dat bleek tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2023 – Weidevogels in Fryslân. Ook in 2023 kwam het broedresultaat weer net onder voldoende uit. Toch is het beeld van de afgelopen vijf jaren niet alleen negatief.

 • 30 augustus 2023 | Hanneke Wijnja

  Nieuwe windmolen op Skrok

  Ons weidevogelgebied Skrok ligt van nature hoger dan het standaard waterpeil in het oppervlaktewater (boezempeil). Het droogt daarom in periodes waarin het langere tijd niet regent, snel op. Weidevogels en water zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden dus is er een nieuwe windmolen geplaatst om water het gebied in te kunnen pompen.

 • 20 maart 2023 | Hanneke Wijnja

  De Greidhoeke: robuust en kansrijk gebied voor weidevogels

  Het broedseizoen is begonnen in de Greidhoeke: de grutto’s zijn hun territoria aan het afbakenen en de eerste kievitseieren liggen er al. In de weidevogelgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder van Natuurmonumenten broeden jaarlijks hoge aantallen weidevogels; in 2022 meer dan 350 paartjes grutto! De vogels vinden er wat ze zoeken: een uitgestrekt leefgebied met veel voedsel en rust. Door goede samenwerking tussen vooral boeren en boswachters en een groeiend aantal initiatieven kunnen we dit Friese weidevogellandschap samen de komende jaren nóg verder brengen.

 • 14 februari 2023 | Fred Prak

  De kracht van het Noorden

  Acht natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten zien de regionale kwaliteiten natuur, landschap, ruimte en een schoon milieu als de belangrijkste bases voor een brede welvaart en economisch perspectief voor het Noorden én als essentiële waarde voor heel Nederland. Deze visie staat in het rapport De kracht van het Noorden, dat de organisaties op Valentijnsdag ’23 presenteren.

 • 31 oktober 2022 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelseizoen 2022 gemiddeld, maar dat is niet meer genoeg

  Het broedseizoen van de weidevogels afgelopen voorjaar in Friesland verliep over het geheel bekeken iets bovengemiddeld. Uiteindelijk bleken er provinciebreed echter niet genoeg gruttokuikens opgegroeid te zijn om de soort in stand te kunnen houden. Dat bleek maandagmiddag tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2022 – Weidevogels in Fryslân.

 • 17 juni 2022 | Hanneke Wijnja

  Nat en vervolgens droog weidevogelbroedseizoen leidt in de Greidhoeke tot veel kuikens

  Nederlanders praten graag over het weer. Misschien is dat omdat het altijd weer voor verrassingen zorgt, en van grote invloed is op de natuur. Dit jaar droeg het in de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten Skrok, Skrins en de Lionserpolder ook behoorlijk bij aan grote aantallen vliegvlugge weidevogelkuikens!

 • 21 februari 2022 | Hanneke Wijnja

  De grutto's zijn er vroeg bij in Friesland

  We verwonderden ons over het feit dat de veldleeuweriken al enkele weken aan het zingen zijn. Vervolgens ging de eerste kievit 'oer de wjuk' en als klap op de vuurpijl werd vorige week - op maandag 14 februari - de eerste officiële Friese grutto gesignaleerd op Skrok. Nog nooit eerder werd die zó vroeg in het seizoen gezien.

 • 13 oktober 2021 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelbroedseizoen 2021 Friesland bijzonder succesvol!

  Donderdagmiddag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het 'Jaarbericht 2021 – Weidevogels in Fryslân' traditiegetrouw overhandigd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. Dit provincie-brede overzicht van de broedresultaten toont aan dat we mogen terugkijken op een zeer succesvol broedseizoen voor de weidevogels!

 • 07 juni 2021 | Hanneke Wijnja

  Kletsnat voorjaar lijkt weidevogels niet te deren

  Zo droog het vorig jaar was, zo nat is het momenteel in de weidevogelgebieden. Dat is mooi, want het levert volle greppels, kleurrijke graslanden en wormen dicht aan de oppervlakte op. Genoeg voedsel dus voor de weidevogels en hun kuikens. Echter is het niet alleen nat, maar was het tot twee weken geleden ook steeds behoorlijk koud. Kou levert de nodige uitdagingen op voor de vogels.

 • 08 april 2021 | Hanneke Wijnja

  Skrok: mozaïek voor weidevogels

  De lente is begonnen en het hart van menig vogelwachter, boer en boswachter klopt wat sneller nu er weer baltsende weidevogels boven de ‘greide’ buitelen. Op het hooggelegen Skrok zijn alle stuwen gesloten om het water vast te houden, zijn de broedvogeltellingen gestart en staan de camera’s al weer bij de eerste kievitsnesten. Gerard van Asselt is mozaïekregisseur voor de agrarische natuurvereniging De Greidhoeke die zich samen met vijf andere ANV’s verenigd heeft in het agrarisch collectief Westergo. Hij bezoekt deze dagen regelmatig het beheerkantoor van Natuurmonumenten.