Skrok

Nieuws uit Skrok

 • Grutto kuikens
  13 oktober 2021 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelbroedseizoen 2021 Friesland bijzonder succesvol!

  Donderdagmiddag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het 'Jaarbericht 2021 – Weidevogels in Fryslân' traditiegetrouw overhandigd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. Dit provincie-brede overzicht van de broedresultaten toont aan dat we mogen terugkijken op een zeer succesvol broedseizoen voor de weidevogels!

 • Greidhoeke Skrok 2021
  07 juni 2021 | Hanneke Wijnja

  Kletsnat voorjaar lijkt weidevogels niet te deren

  Zo droog het vorig jaar was, zo nat is het momenteel in de weidevogelgebieden. Dat is mooi, want het levert volle greppels, kleurrijke graslanden en wormen dicht aan de oppervlakte op. Genoeg voedsel dus voor de weidevogels en hun kuikens. Echter is het niet alleen nat, maar was het tot twee weken geleden ook steeds behoorlijk koud. Kou levert de nodige uitdagingen op voor de vogels.

 • grutto-skrok
  08 april 2021 | Hanneke Wijnja

  Skrok: mozaïek voor weidevogels

  De lente is begonnen en het hart van menig vogelwachter, boer en boswachter klopt wat sneller nu er weer baltsende weidevogels boven de ‘greide’ buitelen. Op het hooggelegen Skrok zijn alle stuwen gesloten om het water vast te houden, zijn de broedvogeltellingen gestart en staan de camera’s al weer bij de eerste kievitsnesten. Gerard van Asselt is mozaïekregisseur voor de agrarische natuurvereniging De Greidhoeke die zich samen met vijf andere ANV’s verenigd heeft in het agrarisch collectief Westergo. Hij bezoekt deze dagen regelmatig het beheerkantoor van Natuurmonumenten.

 • Kievit kuikens
  22 maart 2021 | Hanneke Wijnja

  Digitale ledenbijeenkomst: Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit?

  Op woensdagavond 7 april organiseert de Friese Ledencommissie een digitale ledenbijeenkomst met een boeiende presentatie over biodiversiteit door Koos Biesmeijer. Koos is wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden en bestuurslid van Natuurmonumenten.

 • Kievitsnest_Skrok
  10 december 2020 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelbroedseizoen 2020 in de Greidhoeke

  Al sinds mensenheugenis weten vele soorten weidevogels de Greidhoeke te vinden om er te broeden en hun kuikens groot te brengen. Natuurmonumenten beheert er de drie weidevogelgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder, gezamenlijk goed voor zo'n 350 hectare oud boerenland. “Afgelopen jaar was in velerlei opzichten bijzonder”, zegt Simon de Winter, boswachter van de gebieden.

 • Grutto
  23 oktober 2020 | Hanneke Wijnja

  Historisch slecht broedseizoen voor de Friese weidevogels

  Ieder voorjaar spannen duizenden vrijwilligers en professionals zich in om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. De organisaties die deze tellingen (laten) uitvoeren, brengen hun gegevens jaarlijks samen in één overzicht; het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. Het nieuwste exemplaar werd vrijdagmiddag 23 oktober overhandigd aan de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland.

 • Vlog boswachter Sander
  27 mei 2020 | Hanneke Wijnja

  Vlog: Op Skrok met boswachter Sander

  Omdat dit jaar alle excursies moesten worden geannuleerd bedachten we een alternatieve manier om mensen het voorjaar in de Friese weidevogelgebieden te laten beleven. We stalkten boswachter Sander met een camera bij alles wat hij dagelijks zoal doet in het veld. In vier vlogs praat hij over zijn werk en de (weide)vogels maar ook over het beheer en de uitdagingen waar we voor staan.

 • Grutto's
  07 april 2020 | Hanneke Wijnja

  Broedseizoen Friese weidevogels gaat wél gewoon door

  Ondanks dat de wereld om ons heen momenteel haast stil lijkt te staan, is de natuur ongestoord van de winter overgegaan naar het voorjaar. Of beter gezegd: van een hele lange herfst door naar de lente. Het lang aanhoudende, natte, herfstachtige weer bracht de grondwaterstanden op de meeste plekken weer op peil waardoor de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten met de volle greppels en waterrijke plasdrassen er prachtig bij lagen toen de vogels arriveerden.

 • Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
  18 februari 2020 | Hanneke Wijnja

  Vroege start van het voorjaar in de Friese weidevogelgebieden

  Hoewel het voorjaar volgens de kalender nog even op zich laat wachten en sommigen zelfs nog hopen op wat winterweer, is de lente in de Friese weidevogelgebieden aangebroken. De eerste grutto’s zijn gesignaleerd op Skrok, in de Lionserpolder en het Hegewiersterfjild is de veldleeuwerik zangvluchten aan het maken en boven Skrins baltsen de kieviten!

 • Tureluur
  25 november 2019 | Hanneke Wijnja

  Eerste gezamenlijke jaaroverzicht ‘Weidevogels in Fryslân’ gepresenteerd

  Op dinsdag 29 oktober zijn de resultaten van het afgelopen broedseizoen voor de vier weidevogels grutto, kievit, scholekster en tureluur van de hele provincie Fryslân in één overzicht gepresenteerd. Fryslân is daarmee de eerste provincie in Nederland waar de verschillende partijen gezamenlijk met een provincie-brede telling naar buiten komen. Het overzicht toont wisselende resultaten voor de verschillende weidevogelsoorten in de verschillende delen van de provincie, met helaas een verdergaande negatieve trend voor alle vier de soorten. In de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten zijn de resultaten overwegend positief.

 • logo