Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nat en vervolgens droog weidevogelbroedseizoen leidt in de Greidhoeke tot veel kuikens

17 juni 2022 | Hanneke Wijnja

Nederlanders praten graag over het weer. Misschien is dat omdat het altijd weer voor verrassingen zorgt, en van grote invloed is op de natuur. Dit jaar droeg het in de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten Skrok, Skrins en de Lionserpolder ook behoorlijk bij aan grote aantallen vliegvlugge weidevogelkuikens!

Skrins 2022

Minder gras, meer bloemen

Boswachter Simon van Natuurmonumenten legt uit: “Toen de eerste grutto’s eind februari arriveerden in de Greidhoeke lag het land er 'ouderwets' nat bij waardoor de bodem lekker zacht was en ze zonder problemen eten uit de grond konden pikken. Vanaf eind maart werd het echter droog en in mei was diezelfde kletsnatte klei veranderd in keihard beton. Gelukkig vonden de volwassen vogels in onze natuurgebieden genoeg voedsel in de lang vochtig blijvende greppels en de langzaam opdrogende plas-drassen. Het gras wilde op de harde klei echter niet goed groeien waardoor planten als pinksterbloem en veldzuring meer kans kregen. Vooral de boterbloem kleurde wekenlang de velden knalgeel. De weidevogelkuikens konden zich daardoor lange tijd tegoed doen aan de talloze insecten in deze bloemrijke weilanden.”

Tureluur nest 2022

Nest tureluur

Feestje in het veld

“Door het kortere gras en de grote hoeveelheid bloemen – en dus insecten – zagen we dat de kuikens langer dan voorgaande jaren in de weidevogelreservaten bleven hangen”, vertelt Simon. “Het wemelde in mei dan ook van zowel kievit, grutto, tureluur en scholekster kuikens.” Gerard van Asselt, mozaïekregisseur en bestuurslid van vogelwacht Easterein, vult aan: “De vogelwachten van Wommels en Easterein hielpen Natuurmonumenten dit jaar voor de eerste keer met de alarmtellingen. We liepen door de natuurgebieden en telden de alarmerende ouders, op basis waarvan vervolgens een schatting wordt gemaakt van het aantal kuikens. De wolken vogels boven ons hoofd maakte het een feestje in het veld.” Pas toen het vanaf eind mei opnieuw begon te regenen en het gras begon op te schieten, trok een deel van de kuikens weg. Simon: “Half juni was het broedseizoen officieel voorbij maar zaten er nog steeds veel kuikens in het land. Onze pachters hebben daarom enkele weken geduld moeten oefenen voordat ze konden maaien.”

Livestream oeverzwaluwen

De samenwerking met beide vogelwachten uit de aangrenzende dorpen Wommels en Easterein leidde in 2019 ook tot de aanleg van een oeverzwaluwwand, aan de plas bij de vogelkijkhut van het weidevogelgebied Skrok. Via nestkastLIVE.nl werd een webcam geregeld en een livestream vanuit één van de nestkasten in de wand, maar ieder voorjaar zonder resultaat. Uiteindelijk werd het geduld dit jaar beloond door een koppel oeverzwaluwen die de kast waar de webcam inhangt, uitkoos voor hun nest. Veel kijkers hebben tot eind juni meegeleefd met de ouders en vervolgens hun zes kuikens, die inmiddels allemaal uitgevlogen zijn.

Stop de watercrisis

Extreme droogte en wateroverlast… Steeds vaker kampen we met de gevolgen van klimaatverandering. Met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse natuur. Dat moet anders. We moeten anders met water omgaan. In plaats van water zo snel mogelijk afvoeren, moeten we het opvangen en vasthouden. Natuurmonumenten doet dit onder meer door waterbuffers aan te leggen. Help je ook mee? Maak je tuin klimaatproof. Bestel het actiepakket met 10 tuintips om droogte, wateroverlast en hittestress tegen te gaan. 

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja