Skrok

Nieuws uit Skrok

 • Muizenplaag Skrok 2019
  10 augustus 2019 | Hanneke Wijnja

  Veldmuizen op de Friese prairie

  Het jaar verloopt weer bijzonder grillig in de Friese weidevogelgebieden in de Greidhoeke. De droogte houdt de gemoederen bezig, maar ook de muizenplaag speelt Zuid-West Friesland parten. De kranten spreken van 'droge prairielandschappen' als gevolg van het enorme aantal veldmuizen. Veel diersoorten ondervinden echter voordeel van dit overvloedige voedselaanbod.

 • Wandelen met de boswachter: grutto's kijken
  01 mei 2019 | Hanneke Wijnja

  Ze zijn er weer: de weidevogels in Friesland!

  Het is topdrukte in onze weidevogelgebieden! Er wordt door vele soorten (weide)vogels gebaltst en gebroed en de territoria worden vurig verdedigd. De eerste kuikens van de kievit zijn al uit hun ei gekropen en zie je met een beetje geluk lopen. Het is zaak voor alle vogels hun broedsel te beschermen tegen bruine kiekendief of zwarte kraai die graag een eitje of kuikentje lusten. Mooie luchtacrobatiek en schijnaanvallen met luid alarmgeroep vullen het luchtruim boven de weilanden.

 • Opening oeverzwaluwwand Skrok
  31 maart 2019 | Hanneke Wijnja

  Oeverzwaluwwand Skrok klaar voor het broedseizoen

  Er is dit voorjaar een nestwand voor oeverzwaluwen aangelegd aan de plas op Skrok. De oeverzwaluw broedt in zelf gegraven gangen in steile wanden van bijvoorbeeld rivieroevers, afgravingen en zelfs zanddepots voor bouwprojecten. Om dat laatste te voorkomen worden steeds vaker oeverzwaluwwanden geplaatst waarin de vogels ongestoord kunnen broeden. Op Skrok werd de wand afgelopen vrijdag onder toeziend oog van een veertigtal vrijwilligers, de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van fondsen en verenigingen officieel geopend.

 • Friesland
  12 maart 2019 | Natuurmonumenten

  Zorgen over Fries weidelandschap

  Er is weinig waardering voor het Friese weidelandschap tussen Harlingen, Leeuwarden en Sneek. De zorgelijke achteruitgang van bloemen, vogels en insecten speelt hierbij een grote rol. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten, die door 2.482 Friezen is ingevuld.

 • Kluut in het Hegewiersterfjild
  19 december 2018 | Hanneke Wijnja

  Wéér meer broedende weidevogels geteld in 2018

  Dit voorjaar was het weer een leven van jewelste in de vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten. Weidevogels met hun kuikens in een historisch landschap vol bloemen en insecten. Ten opzichte van vorig jaar kan er gelukkig worden geconstateerd dat de aantallen broedpaartjes van de meeste weidevogelsoorten in de gebieden gestegen zijn. Het inventarisatierapport van 2018 met de gedetailleerde broedresultaten is nú beschikbaar.

 • Uilskuikens Skrok
  19 juli 2018 | Hanneke Wijnja

  Drie uilskuikens op Skrok

  Vrijwilligers van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland kwamen deze week langs op het beheerkantoor van Natuurmonumenten in Friesland om de nestkast voor kerkuilen te controleren. Enkele weken eerder hadden ze al geconstateerd dat er vier kuikens in de kast zaten en die moesten nu worden geringd. De uilenkast bevindt zich hoog in de nok van de schuur waar het droog en donker is. Op een wankele ladder klommen de mannen omhoog en telden nog drie gezonde uilskuikens van naar schatting zes weken oud. Ze werden geringd, gemeten en gewogen.

 • Beweiding op Skrins
  26 juni 2018 | Hanneke Wijnja

  Na een moeizame start toch een goed weidevogelseizoen in Fryslân!

  Het wordt de laatste weken stiller en stiller in de Friese weidevogelgebieden. Hoewel er nog veel eenden met pas uitgekomen kuikens zwemmen en de laatste visdieven en kluten zelfs nog op hun eieren zitten, zijn de meeste kuikens van grutto, kievit en tureluur inmiddels vliegvlug. Een enkel paartje alarmeert nog wanneer boswachter Simon de Winter ter controle door het veld loopt.

 • Baltsende kemphanen op Skrok
  03 mei 2018 | Hanneke Wijnja

  Baltsende kemphanen op Skrok

  Deze dagen is het drukker dan anders in de vogelkijkhut op het Friese Skrok bij Wommels. Als één van de weinige plekken in Nederland kun je hier momenteel baltsende kemphanen zien. Een zeldzaam schouwspel! Wil je het zien? Kom dan snel langs, want voordat je het weet is het weer voorbij!

 • Natuurmonumenten
  08 maart 2018 | Hanneke Wijnja

  De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied

  Slootje springen, kievitseieren zoeken of op je rug in een greppel luisteren naar de talloze weidevogels. Wie is opgegroeid in de Greidhoeke herkent dit ongetwijfeld van vroeger. Het nieuwe boek De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied vertelt over deze prachtige Friese streek waar natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Het boek toont aan wat we verloren hebben maar vooral ook wat er nog wél is.

 • grutto
  30 januari 2018 | Natuurmonumenten

  Eerste grutto’s geland in Friesland

  Boswachter Sander Veenstra heeft tot zijn verrassing de eerste grutto’s gespot, ongekend vroeg in het jaar.

 • logo