Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied

08 maart 2018 | Hanneke Wijnja

De Greidhoeke is een eeuwenoud cultuurlandschap tussen de vier steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek in Friesland. In de kern van de Greidhoeke liggen drie natuurgebieden die door Natuurmonumenten worden beheerd. Ieder jaar strijken daar grote aantallen weidevogels neer om te broeden in de kruidenrijke graslanden. Het nieuwe boek 'De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied' vertelt over deze prachtige Friese streek waar natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan.

Natuurmonumenten

Slootje springen, kievitseieren zoeken of op je rug in een greppel luisteren naar de talloze weidevogels. Wie is opgegroeid in de Greidhoeke herkent dit ongetwijfeld van vroeger. Het nieuwe boek 'De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied' vertelt over deze prachtige Friese streek waar natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Het boek toont aan wat we verloren hebben maar vooral ook wat er nog wél is.

Rijke cultuurhistorie

De Greidhoeke is een streek ten zuidwesten van Leeuwarden waar lange tijd de zee heer en meester was. Ruim 2500 jaar geleden werden er de eerste terpen gebouwd. Tegenwoordig liggen de belangrijkste weidevogelgebieden van Natuurmonumenten in de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder. Het oude cultuurlandschap met de slootjes, greppels en bloemrijke graslanden vol weidevogels vind je in deze gebieden nog volop terug. Ze vormen daarmee een scherp contrast met de veelal intensief gebruikte landbouwgronden in het overige deel van de Greidhoeke.

MA 17-19 Greidhoeke-Voorzijde HR.jpg

Boek

Door de eeuwen heen zijn er veel oude sporen verloren gegaan en is het landschap van de Greidhoeke drastisch veranderd. In dit boek willen de auteur en initiatiefnemers hun liefde voor de Greidhoeke overbrengen zodat de streek in de toekomst bewaard blijft voor nieuwe generaties slootjespringers en vogelspotters. Aan de hand van verhalen, kaarten en foto’s kunnen lezers dit bijzondere stukje Fryslân nu (beter) leren kennen.

Details

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied | Jeroen Wiersma | 176 blz. | 15 x 22,5 cm | genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-530-2 | € 17,95 | uitgave in samenwerking met Uitgeverij Matrijs

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja