Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedresultaten Greidhoeke bekend: 2017 goed weidevogeljaar

24 augustus 2017 | Hanneke Wijnja

Het broedseizoen van de weidevogels is voorbij. De kuikens zijn vliegvlug en in onze graslanden wordt weer volop gemaaid. Dat betekent dat we de balans konden opmaken. En die pakt voor de Friese Greidhoeke gelukkig gunstig uit!

Eieren Skrok

Veel vogels, veel eieren, veel kuikens

Boswachter Simon de Winter zag in het voorjaar al hoge aantallen van met name grutto's en tureluurs in de drie weidevogelgebieden in de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder. "Dit schepte hoge verwachtingen, die gelukkig iedere keer met de tellingen weer ingelost werden. Er waren veel eieren en vervolgens kwam een groot percentage daarvan ook uit. Uiteindelijk werden er eind juli op onze plassen grote groepen jonge vogels gezien."

Alarm!

Door middel van zogenaamde alarmtellingen kan ingeschat worden hoe succesvol een broedseizoen is. Boswachter Simon: "Je kunt er zeker van zijn dat de alarmerende broedpaartjes boven je hoofd één of meerdere kuikens hebben, dus die roepende vogels tel je. In de gezamenlijk ongeveer 350 hectare tellende weidevogelgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder bleek op basis van deze alarmtellingen zo'n 80% procent van de 280 paar grutto's kuikens te hebben. We mogen dus concluderen dat dit jaar een relatief goed weidevogeljaar is geweest in de Greidhoeke."

Mogelijke oorzaken

"De afgelopen twee seizoenen waren een stuk minder succesvol en natuurlijk proberen we daar verklaringen voor te vinden." Wat dit jaar volgens boswachter Simon bijvoorbeeld opviel is dat er veel muizen waren. "Roofdieren zoals marters, vossen en roofvogels hadden voedsel in overvloed en kozen blijkbaar vaker voor een lekker muisje dan voor een ei of kuiken van onze weidevogels. Tevens was het een koud voorjaar waardoor het grasland pas laat tot bloei kwam. De insectenpiek viel hierdoor beter samen met het uitkomen van de eieren, en de kuikens hadden zodoende volop te eten."

Ideale weidevogelgebieden

Natuurmonumenten houdt de laaggelegen weilanden van Skrok, Skrins en de Lionserpolder nat. Dat zorgt voor een rijker bodemleven, waar veel weidevogels zich tegoed aan kunnen doen. Van half maart tot eind juni worden deze bloemrijke graslanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

Help de grutto beschermen

Negentig procent van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto's met meer dan 60% af. Door lid te worden van Natuurmonumenten help je ons de karakteristieke en bloemrijke Friese weilanden, die onmisbaar zijn voor weidevogels, te behouden.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja