Ga direct naar inhoud
Nieuws

Viltworkshops in de Lionserpolder

14 juni 2018 | Hanneke Wijnja

In juli organiseren beeldend kunstenaars Truus Huijbregts en Cora Jongsma in samenwerking met Natuurmonumenten een aantal viltworkshops waarbij het landschap van de Lionserpolder als inspiratiebron centraal staat. De Lionserpolder is een gebied met bijzondere cultuurhistorische kenmerken, gelegen in de Greidhoeke, een streek ten zuidwesten van Leeuwarden. Het beeld van het onregelmatige landschap met slingerende sloten en oude greppelpatronen wordt tijdens de workshops omgezet in een prachtig viltkunstwerk.

Wandelen in de Lionserpolder

Oud land

De combinatie van natuurlijk gevormd reliëf en het door de boeren gecultiveerde landschap is in de Lionserpolder nog steeds aanwezig. Cora Jongsma is er enthousiast over: "De cultuurhistorische kenmerken van dit 'Oude Land' zijn nog duidelijk zichtbaar in de overslibde terpen, onregelmatig gevormde weilanden, slingerende sloten en bijzondere afwateringssystemen. Deze fantastische structuren kunnen een rijke inspiratiebron zijn voor het maken van vilt."

Lionserpolder in vilt

Lionserpolder in vilt

Weidevogelland

De Lionserpolder is tegenwoordig een weidevogelgebied dat wordt beheerd door Natuurmonumenten in samenwerking met omringende boeren. In het broedseizoen, van half maart tot eind juni, komen er vele soorten (weide)vogels voor. Als onderdeel van de workshops neemt een boswachter je mee door het afgesloten gedeelte van het gebied. Tijdens deze excursies zal Cora laten zien hoe de landschappelijke patronen in het landschap te herkennen zijn: "De ervaring van het waarnemen van structuren en vormen van de polder kunnen vertaald worden in een uniek viltwerkstuk waarin het landschap van de Lionserpolder voelbaar is in vilt."

Viltworkshops

Ben je geïnteresseerd in het bijzondere landschap van de Lionserpolder, wil je kennis opdoen over agrarische grondbewerking, landschapsbeheer en beleving of wil je gewoon leren vilten, meld je dan aan! Er worden in juli twee 1-daagse en één 3-daagse viltworkshops georganiseerd in de werkruimte van atelier Truus Huijbregts in Baard, gelegen naast de Lionserpolder.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja