Ga direct naar inhoud
Nieuws

Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

15 december 2017 | Hanneke Wijnja

Het inventarisatierapport met de broedresultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is beschikbaar. Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic.

Broedresultaten weidevogels

Succesvol broedseizoen

In de vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten klonk het voorjaar van 2017 als vanouds en gaven pinksterbloemen, boterbloemen en zuring kleur aan het landschap. Ondanks twee voorgaande slechte broedseizoenen wisten de vogels de Friese gebieden in 2017 gelukkig weer in grote aantallen te vinden. Op 510 hectare broedden 394 paar grutto’s, 200 paar tureluurs, 327 paar kieviten, 70 paar scholeksters en nog honderden broedparen van andere vogelsoorten.

Download het volledige inventarisatierapport en de infographic.

Infographic
Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja