Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boomplantdag in het Loohuis

29 oktober 2019 | Anouk Ballot

In navolging van het uitgevoerde onderhoud in het Loohuis, afgelopen winter, is het nu tijd voor herplant. Natuurmonumenten gaat zo' 250 jonge beuken planten in het bos en iedereen die wil, mag komen helpen!

boom planten bij Natuurmonumenten

Groot onderhoud

Het veelzijdige natuurgebiedje Loohuis is vorige winter onder handen genomen door de boswachters. Bij dit groot onderhoud zijn vooral Amerikaanse eiken en grove dennen weggehaald. Deze bomen horen hier van nature niet thuis. Bovendien verdrijven ze andere soorten en zorgen voor minder diversiteit. Ze behoren om die reden tot de invasieve exoten. Daarnaast is veel dood hout verwijderd dat boven de paden een gevaar vormde voor de bezoekers in het bos. Het planten van beuken, vooral om nieuwe opslag van Amerikaanse eik te voorkomen, is het sluitstuk van het groot onderhoud.

Uitleg over werkzaamheden

Op verschillende momenten zijn boswachters in gesprek gegaan met betrokkenen en is er uitleg gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij gaven meerdere aanwezigen aan zelf ook meer voor Loohuis te willen betekenen. Vandaar dat de boswachters een werkochtend op 9 november in dit gebied organiseren. Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. Meldt u zich aan voor deze dag! Dat kan via de site van Natuurmonumenten.

Aanmelden

Om praktische redenen is aanmelden verplicht, om diezelfde reden is er een beperkt aantal plaatsen.

 

Anouk Ballot
Anouk Ballot