Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vervangen waterputten in Loohuis

19 december 2022 | Anouk Ballot

Drinkwaterbedrijf Vitens is voornemens de huidige waterputten in Loohuisbos in 2023 te gaan vervangen. Deze zijn verouderd en nieuwe putten zijn noodzakelijk voor schoon en veilig drinkwater. Het betreft geen uitbreiding van de putten. De putten liggen alle 4 aan de Aaltense zijde van het bos.

Naaldbos

Natuurmonumenten staat in nauw contact met Vitens. We bespreken nauwkeurig wat er moet gebeuren en hoe eventuele effecten op vegetatie zoveel mogelijk beperkt kunnen blijven. Daarnaast zullen we het bosonderhoud afstemmen met de werkzaamheden van Vitens om op die manier verstoring in een zo kort mogelijke periode te houden. Het bosonderhoud bestaat voornamelijk uit verwijderen van (jonge) opslag van Amerikaanse eik en snoeiwerk. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben logischerwijs hun weerslag gehad op de gesteldheid van vele bomen.

Vleermuisbunkers?

Daarnaast bekijken de ecologen van Vitens en Natuurmonumenten de mogelijkheid om enkele putten om te bouwen tot vleermuisonderkomen. Uiteraard is de droogte en manieren om water terug te brengen in het bos onderwerp van gesprek.

Anouk Ballot
Anouk Ballot