Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vitens zal waterwinputten Loohuisbos vervangen

19 juni 2023 | Anouk Ballot

Drinkwaterbedrijf Vitens wil de vier bestaande waterputten in Loohuisbos in Aalten dit jaar vervangen. Ze zijn verouderd en nieuwe putten zijn noodzakelijk voor schoon en veilig drinkwater. Het gaat hier om het vervangen van putten en niet om een uitbreiding. Vitens gaat hier dus niet meer water winnen dan binnen de huidige vergunning is toegestaan. De nieuwe putten liggen alle vier aan de Aaltense kant van het bos. De vergunning voor deze vervanging ligt tot 14 juli 2023 ter inzage bij de gemeente.

De waterwinputten in Loohuisbos, Aalten, voor vervanging

De waterputten staan in een natuurgebied van Natuurmonumenten. Uiteraard is er nauw contact tussen Vitens en Natuurmonumenten en bespreken we samen wat er moet gebeuren en hoe eventuele effecten op de beplanting zoveel mogelijk beperkt kunnen blijven. “Ook hoe we het gebied na de werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen inrichten is onderwerp van gesprek”, aldus een woordvoerder Vitens. De werkzaamheden starten op zijn vroegst in december 2023.

Werkzaamheden afgestemd voor een minimum aan verstoring

Daarnaast is het bosonderhoud van Natuurmonumenten afgestemd op de werkzaamheden van Vitens. “Zo zorgen we ervoor dat de verstoring tot een minimum beperkt blijft", aldus boswachter André Westendorp. "Het bosonderhoud bestaat voornamelijk uit het weghalen van (jonge) opslag van Amerikaanse eik en wat snoeiwerk. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben logischerwijs hun weerslag gehad op de gesteldheid van vele bomen. Extra snoeiwerk voor veiligheid ontkomen we niet aan."

"Daarnaast bekijken zowel onze ecologen als die van Vitens de mogelijkheid om enkele huidige waterwinputten om te bouwen tot vleermuisonderkomen. Dat lijkt te gaan lukken."

Excursie voor geïnteresseerden

Vitens en Natuurmonumenten zullen een excursie organiseren, zodat geïnteresseerden op locatie kunnen bekijken wat er gaat gebeuren. De excursie zal plaatsvinden ongeveer twee maanden voordat de werkzaamheden starten. Aanmelden kan nu al door een mail te sturen naar [email protected].

Anouk Ballot
Anouk Ballot