Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw onderzoek nodig naar zandwinning op IJsselmeer

17 april 2018 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend op het zandwinningsplan in het IJsselmeer. Volgens het plan moet er industriële zandwinning gaan plaatsvinden vlak voor de Friese kliffenkust. Natuurmonumenten vindt de locatiekeuze van de voorgenomen zandwinning onzorgvuldig. Daarnaast biedt het plan onvoldoende bescherming aan vogels en ontbreekt een financiële bijdrage aan duurzame visserij.

Brilduiker IJsselmeer

Het zandwinningsbedrijf Smals heeft een vergunning aangevraagd om een werkeiland aan te leggen op vijf en een halve kilometer uit de kust van Gaasterland. Vanaf dit eiland wordt de komende dertig jaar zand gewonnen. Op een oppervlakte van 217 hectare tot een diepte van 60 meter wordt de bodem afgegraven. Afgelopen weken lagen het bestemmingsplan en omgevingsvergunning hiervoor ter inzage. Vernieling bodem

Natuurmonumenten keert zich tegen het huidige plan. Willem Hellevoort, provinciaal ambassadeur Flevoland bij Natuurmonumenten, licht toe: ‘Het IJsselmeer is een beschermd natuurgebied, op basis van zowel Europese als nationale wet- en regelgeving. De winningslocatie bevindt zich in het ondiepere gedeelte van het IJsselmeer. Duikeenden fourageren in de ondiepere gedeelten. Bij het afgraven van de bodem kunnen de eenden hun voedsel niet meer bereiken en verniel je de schelpenstructuur.’Beleving IJselmeer

Natuurmonumenten vindt daarnaast dat er te lichtzinnig wordt omgesprongen met de landschappelijke waarden van het gebied. ‘De weidse vergezichten, een open horizon, een leeg landschap. Dat is wat het IJsselmeer zo bijzonder en geliefd maakt. Dat gooi je te grabbel als je een werkeiland aanlegt met loodsen van meer dan twintig meter hoog. Het plan gaat volledig voorbij aan de kernwaarden van het IJselmeer: stilte, openheid, leegte en duisternis’, aldus Hellevoort.Heroverwegen locatiekeuze

Natuurmonumenten pleit voor een heroverweging van de locatiekeuze. In de oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning is uitgegaan van een andere winningslocatie. Deze locatie ligt dicht tegen de vaargeul bij Lemmer, en naast het buitendijkse windmolenpark. Hellevoort: ‘Daar is minder visuele verstoring dan op de oorspronkelijke locatie. De drukke vaargeul maakt dit gebied daarnaast veel minder aantrekkelijk voor vogels. In de milieueffectrapportage zijn deze aspecten onvoldoende meegewogen.’ Natuurmonumenten pleit dan ook  voor een heroverweging van de locatiekeuze.Ongeacht de locatiekeuze moet er voldoende natuurcompensatie plaatsvinden, onder andere door de aanleg van nieuwe schelpdierbanken als voedsel voor de duikeenden. Daarnaast vindt Natuurmonumenten het belangrijk dat er een financiële bijdrage komt voor de verduurzaming van de visserij, te zien als een investering in de natuurkwaliteit van het gebied.Dowload hier de zienswijze

Natuurmonumenten