Ga direct naar inhoud
Maasuiterwaarden

Nieuws uit Maasuiterwaarden

 • 19 december 2023 | Sander Verwoerd

  Konikpaarden in de uiterwaard bij Oijen

  In de Hemelrijkse Waard bij Oijen kun je zomaar oog in oog staan met enkele nieuwe bewoners. De vijf konikpaarden gaan helpen bij het natuurbeheer en hoogwaterveiligheid.

 • 08 augustus 2023 | Sander Verwoerd

  Bomen verwijderen voor waterveiligheid en meer natuurlijke overgangen

  Langs de Maasdijk bij Empel gaan waterschap Aa en Maas en Natuurmonumenten bomen verwijderen. Het zijn bomen aan het einde van hun levensduur en zij vormen een risico voor de (water)veiligheid.

 • 17 mei 2022

  Informatieavond De Lymen

  Op woensdag 1 juni 2022 vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom op de informatieavond over de inrichting van uiterwaard De Lymen, gelegen tussen Appeltern en Batenburg.

 • 18 januari 2022

  Kansen creëren voor bijzondere rivierplanten

  Natuurmonumenten werkt hier komende winter aan het herstel van de stroomflora in de Koornwaard. Door het ontbreken van rivierdynamiek en de stikstofdepositie is de bovenlaag van het gebied te voedselrijk geworden. Natuurmonumenten gaat nu er voor zorgen dat er weer meer open zand komt voor deze bijzondere planten.

 • 25 juni 2021 | Sander Verwoerd

  Uiterwaarden als vuilnisbelt

  De natuur beschermen is een, maar het afval na een zomerse dag drijft de boswachters van Natuurmonumenten langs de Maas tot wanhoop.

 • 30 april 2021 | Sander Verwoerd

  Tientallen broedvogels langs de Maas

  De riviernatuur biedt steeds meer kansen voor tientallen vogelsoorten. Afgelopen jaar bracht Sovon de broedvogels van de Maasuiterwaarden in kaart. Met mooie resultaten!

 • 06 april 2021 | Sander Verwoerd

  Gaat het vlotten met de visdief?

  Sinds kort drijft er een vlot in de Hemelrijkse Waard. Het is een broedvlotje voor de visdief!

 • 04 september 2020 | Sander Verwoerd

  Rivierhout in de oude Maasarm

  Het onderwaterleven in de Maas is lastig te zien, terwijl het een grote rol speelt in de riviernatuur. Met de komst van rivierhout wordt het leven gestimuleerd.

 • 22 mei 2020 | Sander Verwoerd

  Hoe leg jij het een 4-jarige uit?

  Na elke zomerse dag is het weer raak, afval en vernielingen in de natuur. Hoe leg jij jouw daden als vandaal uit aan je (denkbeeldige) zoontje?

 • 01 mei 2020 | Sander Verwoerd

  Broedende oeverzwaluwen

  Wanneer het hoogwater voorbij is en de lente zich aankondigt, keren ook de oeverzwaluwen weer terug naar Nederland.