Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw natuurgebied Hemelrijkse Waard geopend!

27 maart 2017 | Sander Verwoerd

Laat je verrassen door 450 voetbalvelden aan riviernatuur bij Oss, je bent van harte welkom!

Nieuw natuurgebied Hemelrijkse Waard geopend!

Je bent van harte welkom! Parkeer de fiets of auto bij de nieuwe uitkijktoren aan de Oijense Benedendijk in Oijen.

Rechttoe rechtaan

In de vorige eeuw is de rivier op veel plaatsen rechtgetrokken voor de scheepvaart en zijn oevers met stortsteen verstevigd. Door een gebrek aan ondiep en rustig water zijn veel planten, vissen en andere dieren verdwenen. De biodiversiteit verdween en ook de waterkwaliteit ging achteruit.

Om de chemische en ecologische waterkwaliteit in heel Europa weer te verbeteren werd in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze set afspraken moet ervoor te zorgen dat het water in alle Europese landen in 2027 weer voldoende schoon en ecologisch gezond is. Ook in Nederland werken de waterbeheerders samen aan deze opgave. De uitdaging daarbij is om kansen voor waterkwaliteit, ecologie, natuurontwikkeling en recreatie aan elkaar te koppelen.

Rijk aan dieren

placeholder

De Hemelrijkse Waard wordt nu al door veel dieren gevonden. Er zijn al een dassenburcht en beverburcht en je vindt hazen- en reeënsporen in de rivierklei, maar ook honderden vogels komen dagelijks op de riviernatuur af. Zoals kluten, bergeenden, tal van ganzen, rietvogels en roofvogels als de buizerd en torenvalk.

Nieuw riviernatuurgebied

De Hemelrijkse Waard is daarvan een fraai voorbeeld. Een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot. Ook aan de recreant is gedacht. Zo staat er een uitkijktoren, is een wandelpad met vlonders aangelegd en ontsluiten parkeerplaatsen het terrein voor de natuurliefhebber die er zo heerlijk kan struinen. Bovendien is dit gebied waterveiliger geworden. Doordat het rivierwater meer ruimte heeft gekregen is de waterstand bij hoogwater 4 tot 7 cm lager dan voorheen.

Goede samenwerking

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat verzorgde de officiële opening van de heringerichte Hemelrijkse Waard. In zijn toespraak roemde hij de manier waarop dit project in samenwerking tot stand is gekomen. Rijkswaterstaat en mede grondeigenaar Natuurmonumenten, zijn in dit project als partners opgetrokken. Bovendien hebben de bewoners van het gebied in zogenaamde ontwerpateliers actief over de diverse elementen van het uiteindelijke ontwerp meegedacht. “Daarmee is dit project een voorbeeld voor de manier waarop we in dit land onze leefomgeving samen duurzaam kunnen inrichten”, aldus Dronkers.

Trots op het werk, trots op de Nederlandse natuur

Natuurmonumenten zal de Hemelrijkse Waard vanaf vandaag beheren. Fons Mandigers, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten, is trots: “Na meer dan twintig jaar van grond verwerven tot herinrichten, hebben wij samen met de partners een prachtig resultaat neergezet waarbij hoogwaterveiligheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit samen kunnen komen. Het is een voorbeeld voor al die andere projecten die de komende jaren langs de Maas nog gaan spelen.”

Ook wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss is tevreden: “De Hemelrijkse Waard is een prachtige, nieuwe aanwinst voor de natuur in onze gemeente. Het verrijkt het unieke gebied rond de Maas, de rivier waar Oss als het ware op is gebouwd. We gaan dit met trots uitdragen: naar onze inwoners en naar toeristen.”

 

placeholder

Bootjes van zwerfhout

Bij de opening lieten lokale schoolkinderen zelfgemaakte bootjes te water die waren voorzien van een persoonlijke ‘wens voor de natuur’. Bootjes gemaakt van biologisch afbreekbaar papier en drijfhout uit de Maas zelf. Tot slot hingen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, aannemer Wetering en de gemeente Oss een bord met het woord ‘Gereed’ op het publieksbord.

placeholder
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd