Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatieavond De Lymen

17 mei 2022

Op woensdag 1 juni 2022 vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom op de informatieavond over de inrichting van uiterwaard De Lymen, gelegen tussen Appeltern en Batenburg.

natuur langs de rivier

Natuurmonumenten is van plan in uiterwaard De Lymen, gelegen tussen Appeltern en Batenburg, de riviernatuur weer terug te brengen. Over een jaar of drie is het de bedoeling dat er een vogelrijk natuurgebied met stromende geulen, grote grazers, bloemrijke stukken en moeras is ingericht, waarna de natuur het verder zelf invult. De bedoeling is ook dat de waterplanten en – dieren die horen bij de Maas hier weer volop de ruimte krijgen. Verder wil Natuurmonumenten het gebied openstellen voor wandelaars.  

Voorlopig ontwerp

Op woensdag 1 juni is er een informatieavond voor geïnteresseerden en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats in Uitbaeterij de Viersprong, Grootestraat 44, 6634AD in Batenburg. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Er wordt een toelichting gegeven op de plannen en het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en te reageren op het voorlopig ontwerp.

MeerMaas

De plannen voor de inrichting zijn onderdeel van het programma MeerMaas van Natuurmonumenten. De Lymen wordt, bij realisatie, tevens toegevoegd aan het Gelders Natuur Netwerk en is daarmee een belangrijke ontbrekende schakel in het totale natuurnetwerk in die provincie Gelderland. Verder is het streven om in het stroomgebied van de Maas het waterleven te verbeteren volgens de Europese Kaderrichtijn Water, een taak van Rijkswaterstaat.

Meer informatie vindt u via de projectpagina.