Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatieavond nieuwe natuur De Lymen

20 april 2023 | Hilde van der Klei

Op woensdag 17 mei 2023 vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom op de informatieavond over de inrichting van uiterwaard De Lymen.

nieuwe natuur De Lymen

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn van plan in uiterwaard De Lymen de riviernatuur weer terug te brengen. Over een jaar of drie is het de bedoeling dat een vogelrijk natuurgebied met geulen, grote grazers, bloemrijke stukken grasland en moeras is ingericht, waarna de natuur het verder zelf invult. Zodat ook dat de waterplanten en – dieren die horen bij de Maas weer volop de ruimte krijgen. Verder wordt het gebied geschikt gemaakt voor wandelaars.  

Status van het project

Op woensdag 17 mei is er een informatieavond voor geïnteresseerden en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats in stoomgemaal De Tuut, De Tuut 1, 6629AA in Appeltern. De inloop is vanaf 19.30 uur en het plenaire programma start om 20.00 uur. Het ontwerp wordt besproken en verder komen onderwerpen als de aanleg van een fietspad, hondenlosloopzone, onderzoeken, parkeren en de vervolgstappen aan bod. Er is voldoende tijd om vragen te stellen.

We verzoeken u vriendelijk zich voor 10 mei a.s. aan te melden door een mail te sturen naar [email protected] ovv ‘De Lymen’. We hopen u op 17 mei te mogen begroeten! 

MeerMaas

De plannen voor de inrichting zijn onderdeel van het programma MeerMaas van Natuurmonumenten. De Lymen wordt, bij realisatie, tevens toegevoegd aan het Gelders Natuur Netwerk en is daarmee een belangrijke ontbrekende schakel in het totale natuurnetwerk in de provincie Gelderland. Verder is het streven om in het stroomgebied van de Maas het waterleven te verbeteren volgens de Europese Kaderrichtijn Water, een taak van Rijkswaterstaat.

Meer informatie vindt u hier.

 

Hilde van der Klei