Ga direct naar inhoud
Nieuws

Over de Maas

12 februari 2020 | Sander Verwoerd

Onlangs is er een uitzending geweest van Zembla, over het gebruik van granuliet bij de verondieping van het gebied Over de Maas (Alphen). De planning is dat dit gebied na de zandwinning als natuurgebied op basis van erfpacht in beheer komt bij Natuurmonumenten.

Over de Maas

Natuurmonumenten gaat ervan uit dat het beleidskader bodemkwaliteit aangescherpt wordt naar aanleiding van de geconstateerde ongewenste bijmengingen met plastics en ander ongewenste materialen. Wij gaan er ook vanuit dat de lopende onderzoeken goed en transparant uitgevoerd worden en wanneer nodig opgetreden wordt door de handhavende partijen.

Granuliet

Wat betreft de toepassing van granuliet verwijzen wij naar de inhoudelijke reactie van Rijkswaterstaat. Nader onderzoek naar dit materiaal zal moeten uitwijzen of dit kwalificeert voor toepassing in verondiepingsprojecten. 

Natuurmonumenten volgt ontwikkelingen op de voet

Hoewel Natuurmonumenten op geen enkele wijze betrokken is bij het verondiepingsproject Over de Maas en hierin geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid heeft, volgen wij de ontwikkelingen nauwkeurig, gelet op de afspraken met betrekking tot het toekomstige beheer. Tot slot, Natuurmonumenten ziet nog steeds volop kansen voor de natuur op deze plek aan de Maas.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd