Nieuws van de boswachter

Vrijwilligers gezocht voor de 'Hoogstambrigade'

15 april 2016 | Sander Verwoerd

Help jij als vrijwilliger mee met het onderhoud van de 100 jaar oude boomgaard bij Fort de Voorn in de Bommelerwaard?

Vrijwilligers gezocht voor de 'Hoogstambrigade'

Samen met de buren van de boomgaard is er in april al hard gewerkt om de oude boomgaard in stand te houden en zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de natuur.


Fort de Voorn


Tussen Heerewaarden en Dreumel ligt het door Natuurmonumenten beheerde Fort de Voorn. Aangelegd aan het eind van de zestiende eeuw door Prins Maurits, aanvoerder van het Staatse leger. Een strategisch punt, waar de Maas en de Waal met elkaar in verbinding stonden. Het fort ligt er niet mee, maar op het terrein staat nu een woonhuis en een 100 jaar oude hoogstamboomgaard met oudere rassen fruitbomen, waaronder appel, peer, pruimen en enkele kersen.


Help je mee?


Hoogstambrigade Bommelerwaard, gelieerd aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland, is actief in verschillende boomgaarden in het rivierengebied en ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Het snoeien van de fruitbomen is een hele klus. De afstand tussen de wortels en takken kan gemakkelijk 4 meter zijn. Voor de snoei is het nodige klimwerk nodig, maar ervaring of kennis vooraf is niet nodig. Je leert alles van de andere vrijwilligers. Wil je mee komen helpen, neem dan contact op met de Hoogstambrigade Bommelerwaard: [email protected].


placeholder

Peer, Perenboom (Pyrus spec.)Fotograaf: Ferry SiemensmaBron: Natuurmonumenten

Eigenheid en karakter


Hoogstamboomgaarden met oude fruitrassen vervullen een belangrijke ecologische functie. Op de fruitbomen komen veel insecten af en in het najaar zoeken zoogdieren naar het gevallen fruit. Het aantal hoogstamboomgaarden in Nederland is de afgelopen 50 jaar zeer sterk afgenomen. Deze prachtige hoogstamboomgaarden met hun grillige groei, het loof hoog op de stammen en de prachtige bloei in het voorjaar geven het gebied eigenheid en karakter en ze zijn onlosmakelijk verbonden met het cultuurlandschap van het rivierengebied.


Natuurmonumenten


Sinds 1999 is Natuurmonumenten beheerder van het 20 hectare grote gebied bij Fort de Voorn. Het gebied wordt beheerd voor het behoud van natuur en historie. Om het als cultuurhistorisch element te behouden wordt jaarlijks alleen het hoognodige gesnoeid en graast er jongvee om de vegetatie onder de bomen kort te houden.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd
logo