Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten sluit natuurgebieden aan de Maas

14 juli 2021 | Yvonne van Moll

Natuurmonumenten vraagt bezoekers om de natuurgebieden aan de Grensmaas te mijden en zo de ruimte te geven aan de grote grazers en wilde dieren. De dieren in de Maasvallei zoeken op dit moment veiligheid op de hoger gelegen droge delen. Door de grote hoeveelheid neerslag in de afgelopen dagen treedt de Maas buiten haar oevers en stromen leefgebieden vol water.

hoogwater maasvallei

UPDATE 19 JULI 2021: NATUURGEBIEDEN VOORLOPIG NOG DICHT

De natuurgebieden van Natuurmonumenten langs de Grensmaas blijven voorlopig afgesloten voor publiek. We roepen iedereen op om (nog) niet naar onze gebieden te komen, ook niet om te helpen met opruimen. Eerst inventariseren boswachters of de terreinen veilig te betreden zijn. Daarna kunnen we zeker hulp gebruiken. 

Veiligheid voorop

Door de overstromingen en hevige regen zijn de natuurgebieden veranderd en kletsnat. Voor wandelaars kunnen er onverwachte en gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld door drijfzand, instabiele steilwanden en wegtrekkend water. We vragen iedereen uitdrukkelijk om de terreinen niet in te gaan, ook niet via kapotte rasters. Denk aan uw veiligheid, neem geen risico!

Controles door boswachters

Boswachters van Natuurmonumenten gaan nu eerst zelf de terreinen in om te controleren of de gebieden veilig te betreden zijn, welke schade er is en of er kadavers van grote en kleine dieren moeten worden opgeruimd. Als dat achter de rug is en een gebied weer veilig verklaard is, is publiek weer welkom. Op dat moment kunnen we veel hulp gebruiken bij het opruimen van de achtergebleven rommel. Daarover volgt later meer informatie via onze website.

Hoe gaat het met de dieren?

We zien dat veel mensen begaan zijn met de grote grazers. Onze Galloway-runderen en Konikpaarden maken het goed. Ze zijn eerder naar hoger gelegen delen, buiten de natuurgebieden of op stal geplaatst en hebben voldoende te eten. Boswachters, boeren uit de buurt en vrijwilligers houden de dieren goed in de gaten. Aan voorbijgangers vragen we de dieren met rust te laten en afstand te houden.  

UPDATE 18 JULI 2021: BLIJF WEG UIT DE NATUURGEBIEDEN

We begrijpen dat iedereen nieuwsgierig is naar de situatie langs de Maas. Sommige mensen willen ook al komen opruimen, maar daar is het echt nog te vroeg voor. We vragen iedereen nadrukkelijk om weg te blijven uit de natuurgebieden. Zo hebben hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen en worden wilde dieren zo min mogelijk gestoord. Denk ook aan uw eigen veiligheid! De uiterwaarden zijn drijfnat en de veranderende omstandigheden met terugtrekkend water kunnen gevaarlijk zijn. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden.

UPDATE 16 JULI 2021: ALLE GRAZERS ZIJN IN VEILIGHEID GEBRACHT

Afgelopen dagen is met man en macht gewerkt om de kuddes konikpaarden en Gallowayrunderen in de Maasvallei in veiligheid te brengen. Ze zijn naar hoger gelegen delen, buiten de natuurgebieden of op stal geplaatst. De dieren worden door de boswachters en vrijwilligers goed in de gaten gehouden.

UPDATE 15 JULI 2021:  NATUURGEBIEDEN AFGESLOTEN

Het Maaswater blijft maar stijgen, waardoor in de natuurgebieden steeds minder droge gronden overblijven voor dieren. Inmiddels zijn boswachters en vrijwilligers al twee dagen in actie om alle grazende runderen en paarden naar veiliger gebieden te leiden of te verplaatsen. Natuurmonumenten heeft besloten om de natuurgebieden Molenplas, Meers en Nattenhoven tijdelijk af te sluiten voor publiek. Zonder menselijke verstoring kunnen behalve de grazers ook de talloze wilde dieren makkelijker een droge plek vinden.

------------------------------------------------------------

OORSPRONKELIJK BERICHT

De overstromingen zorgen voor stress. “Het maakt de dieren extra kwetsbaar voor verstoringen door mensen. Als wij de dieren met rust laten, kunnen zij zelf een veilig heenkomen vinden”, legt gebiedsmanager Rob van Schijndel van de Natuurmonumenten uit.

Jonge dieren

In de Maasvallei leven veel wilde dieren, zoals reeën, wilde zwijnen, hazen en konijnen. Jonge en kleine dieren zoals (ree)kalfjes, jonge konijntjes en patrijzen, maar ook de kolonies broedvogels met nesten op de grond zijn extra kwetsbaar voor het hoge waterpeil.

Verplaatsen grote grazers

Er lopen in het gebied ook kuddes grote grazers. Bij wateroverlast zoeken de grote grazers uit eigen beweging de hoge randen en koppen in het gebied op, soms met wat hulp van hun beheerders. Op dit moment zijn boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten bezig om kuddes Konikpaarden en Galloway-runderen uit enkele oevergebieden van de Grensmaas naar veiligere hoger gelegen delen te leiden. Daar zijn de paarden en runderen veilig en worden ze goed in de gaten gehouden.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll