Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorjaarsklus: vee verplaatsen in de Maasvallei

27 maart 2020 | Kay Jans

De komende tijd zie je onze boswachters vee vangen en verplaatsen in de Maasvallei. Elk voorjaar worden de kuddes Galloway-runderen en Konikpaarden opnieuw ingedeeld. Dat is een vast onderdeel van het natuurbeheer in onze gebieden. Hoe zit dat precies? Collega en coördinator natuurbeheer Huub Joosten legt uit.

vee verplaatsen

Zonder begrazing groeit het landschap dicht, en met een te hoge begrazingsdruk wordt het gebied kaalgevreten. Daartussenin zorgt de juiste hoeveelheid begrazing voor afwisselende begroeiing en een zo optimaal mogelijke biodiversiteit. Als beheerder houden we dat proces voortdurend in de gaten.

Opnieuw indelen van grazers

“De dieren worden niet zomaar lukraak bij elkaar gezet", begint Huub. "Het aantal grazers en de samenstelling van een kudde hangt af van allerlei factoren. Zo bepalen de oppervlakte van het te begrazen gebied en het voedselaanbod hoeveel dieren er worden geplaatst. Maar een kudde is ook steeds in verandering. Bijvoorbeeld omdat er veulens en kalfjes worden geboren of omdat een dier overlijdt. Elk voorjaar bekijken we voor al onze terreinen of het aantal grazers en de samenstelling van de kudde nog passend is. Meestal betekent dit dat we een aantal dieren verplaatsen naar een andere locatie. Daarbij houden we rekening met sociale structuren en families binnen een kudde. Elke groep heeft namelijk een natuurlijke leeftijdsopbouw en een min of meer gelijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren.”

Nummeren en rekenen

“Bij het opnieuw indelen van de grazers kijken we niet alleen naar wat een gebied nodig heeft”, gaat Huub verder. “We letten ook op genetische aspecten, zoals geslacht, leeftijd en DNA. Dat DNA nemen we af via een pluk haar. Elk dier heeft bovendien een uniek nummer. Koeien hebben een oormerk, paarden een chip. Alle gegevens houden we bij in een systeem met een rekenmodule. Dat helpt ons om een kudde zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en gezond te houden. Overigens krijgt elk rund en elk paard bij ons ook een eigen naam. We weten precies wie waar staat, wat het voor een dier is en waar het vandaan komt. Onze vrijwilligers voeren wekelijks veecontroles uit. Ze gaan na of alle dieren in het veld staan en bekijken hoe een kudde zich ontwikkelt en gedraagt. Als dat nodig is, kunnen wij als beheerder bijsturen.”

Samen in beweging

De komende weken verplaatsen we een deel van het vee in bijna al onze terreinen in de Maasvallei, van Meers tot bij Thorn. Verschillende boeren uit de buurt helpen daarbij. Ook bij Nattenhoven worden de aanwezige runderen en paarden tijdelijk weggehaald om ruimte te maken voor de werkzaamheden van project Grensmaas. Huub: "We moeten een beetje tempo maken. Want als het gras eenmaal groener en dus voedzamer en smaakvoller wordt, laten de dieren zich niet meer gemakkelijk vangen. Na de winter vinden ze hooi nog lekker en gebruiken we dit als lokmiddel. Het vangen doen we overigens met een mobiele vangkraal. Vanuit die vangkraal gaan de dieren op transport naar andere natuurgebieden. Kortom: werk aan de winkel! Zo blijven wij én de dieren in beweging.”

Meer weten over de grote grazers in de Maasvallei? Lees er meer over in de folder ‘Mag het iets wilder?' van RivierPark Maasvallei.

Kay
Kay Jans