Ga direct naar inhoud

Natuurontwikkeling Mantingerveld: kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven

Met steun van leden zette Natuurmonumenten dertig jaar geleden al de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge te herstellen tot natuur. Er is veel gebeurd en nu zien we kansen een nieuwe stap te maken in het gebied tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex.

Mantingerveld

Nieuwe inrichting

Er is al veel natuur gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Verschillende gebieden zijn nog niet met elkaar verbonden of ingericht. Bijvoorbeeld de landbouwgronden van Natuurmonumenten, ten westen van Nieuw Balinge. Op deze plek, van ongeveer 22 ha tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex, ziet Natuurmonumenten kansen om een kleinschalig heidelandschap te ontwikkelen in combinatie met natuurbegraven. Dit gebied biedt plaats aan vennen, heischraal grasland, heide, jeneverbes, vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot natuurbegraven. Bekijk hier een kort filmpje van de locatie.

Zo ziet het gebied er nu uit

Vragen en antwoorden

Op 12 april 2022 organiseerden Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten een inloopavond. De vragen en antwoorden die daar zijn gesteld zie je hier.

Het plan in het kort

Om de natuurwaarden in dit deel van het Mantingerveld te versterken werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. De natuurbegraafplaats wordt onderdeel van een groter natuurgebied dat de komende jaren ten westen van Nieuw Balinge ontstaat. Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. Het is en blijft een natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. De natuurgraven gaan op in de natuur, soms herkenbaar met een houten boomschijf met de naam van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, wordt een extra impuls gegeven aan het de natuurwaarde van dit gebied. Recreatieve voorzieningen, zoals toegang en paden, verbeteren ook in dit plan. Met natuurbegraven wordt voorzien in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Hiermee komt Natuurmonumenten ook tegemoet aan de wens van bewoners van Nieuw Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden. Met natuurbegraven krijgen mensen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur.

Schets natuurbegraafplaats Mantingerzand

Schets hoe de natuurbegraafplaats er mogelijk uit kan gaan zien

Schets van het ontwerp versie april 2022

Meer informatie

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland lichten de plannen graag toe. Heeft u een vraag of bent u op zoek naar informatie? Stuur een bericht naar Sanne van Gemerden via [email protected] 

Voorbeeld natuurontwikkeling natuurbegraafplaats

Vervolg

Natuurmonumenten werkt nu samen met Natuurbegraven Nederland het inrichting- en beheerplan verder uit. Daarbij houden we rekening met opmerkingen die we tot nu toe hebben gekregen van bewoners en tijdens gesprekken met Plaatselijk Belang "De Vooruitgang". Als dit plan klaar is, deelt Natuurmonumenten dit met de gemeente Midden Drenthe. Hierna start een bestemmingsplanprocedure. In deze procedure wordt de wijziging van de bestemming van het gebied van ‘natuur’ naar ‘natuur met natuurbegraven’ aangevraagd. Daarvoor zijn alle benodigde documenten (inrichtingsplan, onderzoeken, etc.) voor iedereen beschikbaar. De gemeente zal de bestemmingsplanwijziging publiceren waarna belanghebbenden kunnen reageren. Zij kunnen hun reactie (in de vorm van een zienswijze) bij de gemeente kenbaar maken. De gemeenteraad moet de reacties meenemen in haar uiteindelijke beslissing. Vervolgens zal zij het plan wel of niet vaststellen. Daarna kunnen belanghebbenden in beroep gaan als zij het niet eens zijn met de beslissing van de raad. Pas na de afhandeling van een eventueel beroep kan het bestemmingsplan onherroepelijk worden en kan met de aanleg van het natuurgebied begonnen worden.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid