Ga direct naar inhoud

Project 'Brede Kijk op het Oude Diep'

Voormalig landbouwgebied Verlengde Middenraai wordt heringericht over verdere verdroging van het aangrenzende Mantingerzand te voorkomen. De maatregelen maken deel uit van een groter gebiedsproces: 'Brede Kijk op het Oude Diep'. Daarin werken verschillende partners samen om nieuwe natuur te ontwikkelen en de waterhuishouding te verbeteren.

Echte koekoeksbloem

Verlengde Middenraai

Door water in De Verlengde Middenraai zo lang mogelijk vast te houden ontstaat een buffer. Dat voorkomt dat het aangrenzende natuurgebied verder verdroogt. Het zorgt er tevens voor dat de kwaliteit van vochtige heide en veentjes van het Mantingerzand verbetert. Zo krijg je een gebied dat aantrekkelijk is voor libellen, zwaluwen, vleermuizen, kikkers en reptielen. Bovendien komt er een verbindingszone tussen boswachterij Gees en het Mantingerzand. Zo kunnen planten en dieren zich gemakkelijker verspreiden en verplaatsen

Boerenzwaluw

'Brede kijk op het Oude Diep'

De plannen voor De Verlengde Middenraai zijn een onderdeel van een groot gebiedsproces Brede kijk op het Oude Diep. Daarin werken gebiedspartners samen om verschillende doelen voor de waterhuishouding, de natuur en landbouw te bereiken. Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie over het project 'Brede Kijk op het Oude Diep' op de projectpagina van de Drenthe. Of wandel de jeneverbesroute in het Mantingerzand. De route komt ook langs de rand van het Mantingerzand tegen de Verlengde Middenraai aan. Herhaal dat in de komende jaren om te zien hoe dit gebied zich gaat ontwikkelen.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats aan de Mantingerdijk