Ga direct naar inhoud
Terug

Jeneverbesroute Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen

Waar: Mantingerveld

Jeneverbesroute Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen
2 uur 39
9 km

Over de route

Wandel door de verschillende kleine stukjes heide ten zuiden van Mantinge. Ontdek de fraaie natuurgebiedjes, waarvan het Mantingerzand met zijn honderden jeneverbesstruiken de meeste indruk maakt. 

In het Mantingerveld is Natuurmonumenten bezig een groot heideveld in haar oude glorie te herstellen. Dit natuurontwikkelingsplan is Plan Goudplevier gedoopt, naar de vogel die vroeger veel in dergelijke gebieden broedde. Tussenliggende landbouwgrond wordt aangekocht en langzaam maar zeker omgevormd tot schrale heide. Daardoor kun je hier uiteindelijk gaan genieten van een ongerept natuurgebied met veel variatie. De wandelroute geeft je nu al een goed beeld van de huidige natuur, en van wat er nog gaat komen.

Deze wandelroute start bij de parkeerplaats van Natuurmonumenten aan de Mantingerdijk en is aangegeven met witte routepijlen. 

Waar kun je starten

landschap Mantingerveld met jeneverbesstruiken
Startpunt

Parkeerplaats aan de Mantingerdijk

Wat kom je onderweg tegen?

jeneverbesstruiken in het Mantingerzand

1. Jeneverbessen

Al snel na de start tref je een groot aantal, grillig gevormde, geheimzinnige struiken aan. Dit zijn de jeneverbessen waar het Mantingerzand bekend om staat. Tot 1920 was het hier door de begrazing van duizenden schapen kaal, met veel stuifzand en hier en daar wat heidestruikjes. Toen de schaapskuddes verdwenen, grepen de jeneverbessen massaal hun kans om te kiemen en uit te groeien op het open zand. Sinds 1970 wordt het Mantingerzand als een jeneverbesreservaat beheerd.

Boomschors eik

2. Doorleefde eiken

De doorleefde eiken in dit bos bovenop deze stuifzandrug vertellen een verhaal. Deze bomen hielden het stuifzand vast en beschermden zo de es en het dorp tegen het zand. Daar heeft het bos een beschermde status door verkregen. 

De achterste es

3. Natuurvriendelijke landbouw

Door de dunne boompjes heen zie je een akker schemeren. Dit is de Achterste Es. Tot in de twintigste eeuw hebben boeren uit Mantinge er hun graan verbouwd. Er wordt nu opnieuw rogge verbouwd op de oude, natuurvriendelijke wijze. Omdat er geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt, krijgen akkerkruiden als de korenbloem en akkerviooltjes weer een kans om hier te groeien. 

Praktische informatie

  • Eethuis en Natuurcamping Voscheheugte