Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ambitie Natuurmonumenten: tweede fase Marker Wadden voor een gezond en toekomstbestendig Markermeer

25 oktober 2022 | Roos Kooiman

Onderzoeken laten zien dat Marker Wadden positief bijdraagt aan het herstel van het ecosysteem in het Markermeer en dat het gebied als een ‘stepping stone’ werkt naar andere gebieden. Het water rondom de natuureilanden wordt helderder en het blijkt dat er zowel boven als onder water steeds meer leven komt. Maar er zijn meer maatregelen nodig voor een gezond en toekomstbestendig Markermeer.

marker wadden

In lijn met de oorspronkelijke droom wil Natuurmonumenten Marker Wadden laten doorgroeien. De ambitie is om deze tweede fase volledig duurzaam aan te leggen.

Marker Wadden is een groep natuureilanden in het Markermeer dat innovatief is aangelegd met klei, zand en overtollig slib uit het Markermeer. Daarnaast is Marker Wadden een unieke recreatiebestemming in het hart van Nederland als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Marker Wadden is aangelegd om de achteruitgang van het lokale ecosysteem te keren en de natuurwaarden in dit Natura2000-gebied te versterken.

Bouwen met slib goed mogelijk

Nergens ter wereld is eerder op grote schaal slib als bouwmateriaal gebruikt. Onderzoeken laten nu zien dat het aanleggen van natuureilanden met overtollig slib, zand en klei, goed mogelijk is. Natuurmonumenten wil de extra opgedane kennis nu gaan inzetten voor de aanleg van meer natuureilanden. 

Onderzoek toont natuurherstel aan

Veel wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden laten zien dat Marker Wadden positief bijdraagt aan het herstel van het ecosysteem in het Markermeer. Zo is bewezen dat een groeiende groep vogels Marker Wadden bezoekt. Dit vanwege het grote aanbod aan vis en insecten en de aanwezige rust en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten. Verder blijkt uit onderzoek dat het gebied als een ‘stepping stone’ werkt naar andere gebieden. Ook blijkt dat aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd is. Zowel boven als onder water komt steeds meer leven. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen.

Meer eilanden nodig

Maar er zijn meer maatregelen nodig voor een gezond en toekomstbestendig Markermeer. Nu wetenschappelijk onderzoek aantoont dat Marker Wadden positief bijdraagt aan natuurherstel en aan het halen van Europese natuurdoelen, zou Natuurmonumenten Marker Wadden graag willen uitbreiden. In lijn met de oorspronkelijke droom wil de organisatie Marker Wadden laten doorgroeien met een aantal natuureilanden en een schiereiland. Na realisatie hiervan is Marker Wadden een robuuste natuurarchipel met een oppervlakte van 10.000 hectare (land en water). De ambitie is om deze tweede fase volledig duurzaam aan te leggen.

Hoogwaardige natuur en krachtige economie

Europees gezien scoort Nederland benedenmaats op het gebied van biodiversiteit en waterkwaliteit. Natuurmonumenten heeft daarom de doorgroei van Marker Wadden voorgedragen bij de ‘Programmatische Aanpak Grotere Wateren’ (PAGW). Dit programma van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in de Nederlandse grote wateren. Het uitgangspunt is dat hoogwaardige natuur samengaat met een krachtige economie.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter