Ga direct naar inhoud
Nieuws

Druk broedseizoen op Marker Wadden

03 juni 2019 | Natuurmonumenten

Het broedseizoen is in volle gang op Marker Wadden, met onder meer broedsucces van de strandplevier en de kleine karekiet als nieuwkomer.

kokmeeuwen op Marker Wadden

Op 16 mei bezocht een team van zeven vogeltellers het haveneiland van Marker Wadden. Hieronder een verslag van hun belangrijkste resultaten.

2000 paar kokmeeuwen

De kokmeeuwen broeden volop op Marker Wadden. Er ruim 2000 paar en daar komen nog steeds nieuwe broedparen bij. Ze broeden zowel op de ontoegankelijke ringdijken en in de delen met moerasandijvie of lisdodde. In een van de kolonies werd een dode volwassen kokmeeuw

gevonden met een ring. Deze vogel werd in 2009 als nestjong op De Kreupel geringd, een vogeleilandje in de noordwesthoek van het IJsselmeer.

Meerdere paartjes strandplevier

Bijzonder was de waarneming van meerdere paartjes strandplevier op Marker Wadden, een zeldzame soort die op de rode lijst van bedreigde diersoorten staat. De in totaal vijf paartjes waren druk bezig met baltsen en voedsel zoeken in de randen van het water. Daarnaast werden er veel baltsende kleine plevieren gezien en enkele bontbekplevieren. Hieronder een filmpje van vogelteller Sonja Hartlief, die op 23 mei een strandplevier met kuiken filmde.

Strandplevier met kuiken op Marker Wadden

Kluten broeden, visdieven zijn wat later

Net als vorig jaar broeden er weer kluten op Marker Wadden, met zo'n tweehonderd broedparen. Voor de kluut is de archipel inmiddels uitgegroeid tot (inter)nationaal belangrijke broedplaats. 

Ook de visdieven zijn aan het nestelen, maar wat later dan vorig jaar. De verwachting is dat de broedsels snel toenemen. In 2018 broedden er 1.700 paar visdieven. Ook zagen de tellers enkele paartjes dwergsterns.

Overige vogels

Een nieuwe broedvogelsoort was de kleine karekiet, een  liefhebber van rietland. En er werden diverse eendennesten gevonden, waaronder kuif- en krakeend. Ook broeden er grauwe ganzen op het Haveneiland.

Andere soorten die de tellers zagen waren onder andere de zomertaling, temmincks strandloper, morinelplevier, ijseend, steenloper, groenpootruiter, zilverplevier, bontbekplevier, kleine strandloper en krombekstrandloper.

Natuurmonumenten