Ga direct naar inhoud
Nieuws

Explosie van leven op Marker Wadden

04 juni 2019 | Natuurmonumenten

Algen, dansmuggen, vissen en vogels, de natuur op Marker Wadden wordt steeds rijker concluderen onderzoekers.

Marker wadden

De nieuwe natuur op Marker Wadden is voor wetenschappers ideaal onderzoeksterrein. Welke planten en dieren vestigen zich hier? Welke voedselketens ontstaan er? En hoe verhouden die zich tot elkaar? En bovenal, draagt Marker Wadden bij aan het herstel van het ecosysteem Markermeer?

De voorlopige conclusies wijzen in de goede richting. Door Marker Wadden komen er meer voedingsstoffen beschikbaar op land en in het water. Dat zorgt onder andere voor een sterke groei van riet- en moerasplanten op het land en algen onder water. De algen zijn bovendien van de best denkbare kwaliteit. Gunstig voor talloze waterdiertjes die algen eten.

Hieronder een beknopte weergave van de voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoeksteam.

Planten

Het opgespoten sediment uit het Markermeer vormt de bodem van de eilanden. Dit sediment is zeer rijk aan voedingsstoffen (o.a. stikstof en fosfor). Dat vormt een goede basis voor plantengroei. Zaden zitten overigens niet in het sediment. kolonisatie van planten gebeurt via inzaaien, aanspoelen, inwaaien of via watervogels of ingebrachte bouwmaterialen en mensen.

Geplant riet groeit zeer goed op het sediment. Ook smalle lisdodde doet het goed, al hebben watervogels, vooral grauwe ganzen, een sterke remmende invloed op de groei van riet en lisdodde. Gaandeweg komt er meer moerasandijvie op, een soort die ganzen niet graag eten.

Insecten

Wie in het voorjaar en de zomer aan land gaat op Marker Wadden, wordt verwelkomd door grote aantallen dansmuggen. Dat zijn niet-stekende muggen die als larve in het water leven. Zo fungeren zij zowel als een belangrijke voedselbron voor vissen (muggenlarven) als voor vogels op het land (muggen). De muggenlarven eten organisch materiaal in het sediment onder water, waarna zij verpoppen tot mug. Zo draagt het water sterk bij aan de hoeveelheid insecten op het land. Naast talrijke dansmuggen vingen de onderzoekers ook andere muggen, kevers, wespen, bijen en spinnen.

Algen

Marker Wadden kent veel watermilieus: dieper water (4 m diep) buiten de eilanden, ondieper water in de brede geul die door de Marker Wadden loopt (1-2.5 m diep) en zeer ondiepe, beschutte delen (0.5 m diep).

In het ondiepe water werd in 2018 veel fosfor gemeten, daarbuiten juist heel weinig. Dat zorgde in de ondiepe delen zorgde voor meer algen, terwijl de algenconcentratie buiten de Marker Wadden zeer laag was. En niet alleen de hoeveelheid, ook de kwaliteit als voedsel daarvan voor zooplankton (in water zwevende of drijvende diertjes) bleek heel hoog. Er was ook veel meer, en veel groter, zooplankton in de ondiepe delen dan daarbuiten.

Vogels

Zooplankton dient weer als voedsel voor watervogels. De toename daarvan leidde weer tot een geweldig broedsucces van kluten en visdieven in 2018, met respectievelijk 210 paar en 1.7-2 jongen per paar voor de kluut en 1700 paar, met 1.5-2 jongen per paar voor de visdief. 

Zo zien de onderzoekers vanaf de basis tot aan de watervogels dat de natuur op Marker Wadden qua soorten en omvang steeds omvangrijker wordt.

Lees hier meer over de broedvogels op Marker Wadden in 2019.

Het wetenschappelijk onderzoeksteam bestaat uit: Drs. Marloes van de Akker (promovendus, Radboud Universiteit), Drs. Yvonne Kahlert (promovendus, Rijks Universiteit Groningen), Drs. Hui Jin (promovendus, Nederlands Instituut voor Ecologie), Dr. Casper van Leeuwen (postdoc, Nederlands Instituut voor Ecologie), Dr. Liesbeth Bakker (project leider en begeleider, Nederlands Instituut voor Ecologie), Prof. Leon Lamers (begeleider, Radboud Universiteit), Prof. Han Olff (begeleider, Rijks Universiteit Groningen)

 

Natuurmonumenten